Gå till Innehållet

Akavias demokratiska organisation

Förbundets verksamhet utövas genom fullmäktige, förbundsråd, förbundsstyrelse, sektioner, professionsföreningar, fokusgrupper, lokalföreningar och lokalombud. Hur de jobbar grundar sig i våra stadgar. Här följer en mer ingående förklaring av de olika grupperna.