Gå till Innehållet

Livshändelser och pension

Din pension grundas på alla inkomster du har under livet. Även föräldrapenning, studier, ersättning från a-kassan samt sjuk- eller aktivitetsersättning ger dig rätt till pension. Vilka händelser spelar roll för dig?

Planera din pension

På minPension kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser.