Tjänstepension i kommun och region

Inom kommun och region talar man om KAP-KL eller AKAP-KL. Vi reder ut skillnaderna i vad det innebär för dig.

)

Tjänstepension – kommun och region

Tjänstepension för dig i kommun och region

Tjänstepensionsavtalet för dig som arbetar i kommun eller region är antingen AKAP-KL eller KAP-KL beroende på när du är född. Pensionsavtalet AKAP-KL gäller för dig som är född 1986 eller senare. För dig som är född 1985 och tidigare gäller avtalet KAP-KL.

AKAP-KL för dig född 1986 eller senare

  • Motsvarande 4,5 procent av din månadslön på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp sätts av till tjänstepensionen. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar lön om 46 438kr/månad 2023) sätts 30 procent av. Du börjar tjäna in tjänstepension från och med första anställningsdagen till och med LAS åldern (68 år från och med 2020). Från Las-åldern är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande lönen.
  • Du tjänar in tjänstepension även när du är sjuk eller föräldraledig.
  • Dina efterlevande (barn, make/maka/sambo) får ersättning om du avlider.
  • Du väljer själv vilken försäkringsgivare du vill ska förvalta din tjänstepension. Gör du inget val placeras pengarna hos KPA i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd.

KAP-KL  för dig född 1985 eller tidigare

  • Du började tjäna in till tjänstepensionen den månad du fyllde 21 år och du fortsätter tjäna in tills du är 67 år.
  • Varje år sätter din arbetsgivare in motsvarande 4,5 procent av din lön Den delen kallas avgiftsbestämd pension. Du kan själv bestämma om du vill att pensionssparandet ska förvaltas i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. Gör du inget val placeras pengarna hos KPA i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.
  • Anställda med en månadslön över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar månadslön om 46 438 kr 2023) har även en förmånsbestämd pension En förmånsbestämd pension innebär att du är garanterad en viss procentandel av din slutlön.
  • De viktiga åren är de nio sista åren innan du går i pension eller på annat sätt avslutar din kommunala anställning. Ett genomsnitt räknas ut av de fem bästa årsinkomsterna av dessa nio år. Om din anställningstid är kortare än nio år, beräknas pensionen på inkomster de hela kalenderår då du varit anställd. Läs mer om det här. För att få full förmånsbestämd pension krävs 30 anställningsår (360 månader) i kommun/region fram till 65 års ålder. Om du har färre anställningsår än så beräknas din förmånsbestämda pension i proportion till hur många anställningsår du har.

tjänstepension för dig som jobbar inom kommunägda bolag och andra bolag som har kommuner som uppdragsgivare.

  • Indelad i Gamla PA-KFS och PA-KFS 09. Mer information hittar du hos Pensionsvalet.

Avtalen i sin helhet finns att ladda ner på SKRs webbplats.

Externa länkar

Länkar till tjänstepensionsavtalen

KAP-KLAKAP-KL