Gå till Innehållet

Tjänstepension i kommun och region

Inom kommun och region finns ett nytt pensionsavtal sedan 1 januari 2023. Vi reder ut skillnaderna i vad det innebär för dig.

Tjänstepension inom kommun och region

Du som jobbar inom kommun och region omfattades före den 1 januari 2023 antingen av AKAP-KL eller av KAP-KL.

Som huvudregel omfattas du nu av pensionsavtalet AKAP-KR som började gälla från den 1 januari 2023. Om du den 31 december 2022 omfattades pensionsavtalet KAP-KL kan du i vissa fall fortsätta att omfattas av KAP-KL.  

Vad innebär AKAP-KR?

AKAP-KR står för "Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension" och är ett avgifts/premiebestämt pensionsavtal. Det innebär att en viss procentsats av din lön betalas till din tjänstepension.

Procentsatsen varierar beroende på om du har en månadslön under eller över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en lön om 46 438 kronor per månad 2023. På lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp betalas 6 procent av din lön till din tjänstepension. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 31,5 procent av din lön till din tjänstepension. 

Du tjänar in till din tjänstepension oavsett ålder. Är du föräldraledig med stöd av föräldraledighetslagen eller är du sjuk tjänar du också in tjänstepension. Om du är ledig för fackligt uppdrag kan du i vissa fall tjäna in tjänstepension.

AKAP-KL gällde fram till 31 december 2022

Fram till 31 december 2022 omfattades du som är född 1986 eller senare av AKAP-KL. Du kan även ha omfattats av AKAP-KL om du tidigare kommit överens om detta med din arbetsgivare.

Avsättning till din tjänstepension var då 4,5 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Det pensionskapital som du hittills tjänat in till din tjänstepension fortsätter att sparas hos den försäkringsgivare du valt tills du gör ett nytt val.

Om du vill ändra ditt val gör du det via din valcentral, som antingen kan vara Pensionsvalet eller Valcentralen. Vilken av valcentralerna du hör till beror på vilken valcentral din arbetsgivare valt.

KAP-KL

Du som omfattades av pensionsavtalet KAP-KL den 31 december 2022 kan i vissa fall fortsätta att omfattas av pensionsavtalet KAP-KL, eller välja att omfattas av pensionsavtalet AKAP-KR.

Du som är född 1985 eller tidigare omfattades av KAP-KL. Beroende på vilken lön du hade per den 31 december 2022 hände följande:

 • Din lön var under 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar 44 375 kronor per månad per den 31 december 2022, tjänade in 4,5 procent till din tjänstepension. Du överfördes 1 januari 2023 till AKAP-KR och fick en högre tjänstepensionsavgift avsatt till din tjänstepension.
 • Din lön var över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar 44 375 kronor per månad per den 31 december 2022, kvarstår i KAP-KL. Du har tjänat in 4,5 procent av lönen och på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp har du även tjänat in förmånsbestämd tjänstepension. En förmånsbestämd pension innebär att du är garanterad en viss procentandel av din slutlön. Från det att du är 65 år tjänar du in 4,5 procent av hela lönen oavsett om du har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp.

  Du som hade en lön över 7,5 inkomstbasbelopp och/eller har en pågående intjänad förmånsbestämd pension enligt 9-7-5-regeln, kan välja om du vill kvarstå i KAP-KL eller om du vill överföras till det nya pensionsavtalet AKAP-KR.


  Så här räknas den förmånsbestämda pensionen ut enligt 9-7-5-regeln

  De viktiga åren är de nio sista åren innan du går i pension eller på annat sätt avslutar din kommunala anställning. Avgångsångsåret och året innan det räknas inte med.

  Ett genomsnitt räknas ut av de fem bästa årsinkomsterna av de sju år som är kvar. Om din anställningstid är kortare än nio år, beräknas pensionen på inkomster de hela kalenderår då du varit anställd.

  För att få full förmånsbestämd pension krävs 30 anställningsår (360 månader) i kommun eller region fram till 65 års ålder. Om du har färre anställningsår än så beräknas din förmånsbestämda pension i proportion till hur många anställningsår du har.

  Om du väljer att gå över till AKAP-KR erhåller du en viss tilläggsavgift/premie utifrån ditt födelseår. Väljer du att överföras till det nya pensionsavtalet AKAP-KR gäller det för samtliga och framtida anställningar i kommun och regionsektorn. Du kan inte gå tillbaka till KAP-KL.

  Från och med den 1 april 2023 får du information från din arbetsgivare eller administratören (KPA och Skandia) om du kvarstår i KAP-KL och har möjlighet att välja AKAP-KR. Valet ska vara gjort senast 31 maj 2023.

Var du sjuk vid övergången 31 december 2022?

Tillsvidare fortsätter du som var sjuk vid övergången att omfattas av pensionsavtalet KAP-KL. Om du omfattades av pensionsavtalet PA-KFS 09 och var sjuk vid övergången fortsätter du tillsvidare att omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09. 

Däremot är frågan inte klar och beslutad utan diskuteras fortfarande mellan de förhandlande parterna SKR och AkademikerAlliansen, där Akavia ingår. 

Att tänka på vid val av pensionsavtal

Akavia kan inte ge råd till dig som enskild medlem om vilket val du ska göra. Det finns en mängd faktorer att ta i beaktning innan du bestämmer dig, som till exempel:

 • Vilken ålder har du idag – kort eller lång tid kvar till pension?
 • Hur lång tid har du tjänat in tjänstepension i KAP-KL och den förmånsbestämda delen?
 • Hur lång tid har du hitintills arbetat i kommun och regionsektorn?
 • Hur stor del av din lön var per den 31 december 2022 över inkomstbasbeloppet på 7,5?
 • Hur tror du att din lön kommer att utvecklas under din fortsatta anställningstid i förhållandet till utvecklingen av inkomstbasbeloppets utveckling?
 • Hur har din lönekarriär hitintills sett ut?
 • Hur tror du att din lönekarriär kommer att bli fortsättningsvis?
 • Tänker du dig att fortsätta arbeta inom kommun och regionsektorn eller kommer du att börja arbeta i statlig eller privat sektor? Där finns andra pensionsavtal med andra regler.
 • Hur tror du att börsutvecklingen och värdeökningen av pensionskapitalet kommer att bli i framtiden?

Ta del av mer information och fördjupa dig ytterligare hos AkademikerAlliansen. Din arbetsgivare eller valcentral kan också svara på frågor om ditt val av tjänstepension.

Hos minPension finns även möjligheten att simulera olika framtida tjänstepensionsavtal. Enligt uppgift från minPension kommer man från och med första veckan i maj 2023 kunna simulera att man i framtiden ska ha AKAP-KR. De nya högre avsättningarna kommer att finnas med i deras beräkningar. Dock kommer inte tilläggspremierna finnas med.

Externa länkar

till tjänstepensionsavtalen

Vill du bli medlem i Akavia?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.

Bli medlem

Din tjänstepension

Tjänstepensionen kan se olika ut beroende på var du är anställd. Tjänstepensionen bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund. Eller direkt med dig som anställd.

Nytt pensionsavtal

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparterna SKR och Sobona kommit överens om ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö samt ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.