Våra experter

Akavias avdelning politik och profession arbetar med opinionsbildning, omvärldsbevakning och påverkansarbete kring samhällspolitiska och facklig-politiska frågor inom områden som utbildning och arbetsmarknad.

Patrik Nilsson

Chef Politik och profession

Anna Nitzelius

Sakkunnig inom rätts- och förvaltningspolitik

Ida Inga

Professionsanalytiker med ansvar för IT-akademikerna och kommunikatörerna

Ulrika Husmark

Professionsanalytiker med ansvar för juristerna och samhällsvetarna

Nina Forssblad

Professionsanalytiker med ansvar för ekonomerna och personalvetarna

Hanna Birath

Sakkunnig inom utbildningspolitik

Birgitta Rydell

Sakkunnig inom arbetsmarknadspolitik och ledarskapsfrågor

Felix Ulfenstedt

Projektledare och utredare

Björn Foderus

Statistiker

Charlotte Tarschys

Chefsekonom

Inte medlem i Akavia?

Gör som 135 000 andra akademiker

Läsvärt Frågor vi driver
Det här tycker Akavia Vill du tycka till?
Läsvärt Statistik och rapporter