Gå till Innehållet

Våra experter

Akavias avdelning politik och profession arbetar med opinionsbildning, omvärldsbevakning och påverkansarbete kring samhällspolitiska och facklig-politiska frågor inom områden som utbildning och arbetsmarknad.

Patrik Nilsson

Chef Politik och profession

Johan Kjellsson

Sakkunnig inom rättspolitik

Hanna Birath

Sakkunnig inom utbildningspolitik, omställning och utvecklingen av AI

Ida Inga

Professionsanalytiker med ansvar för IT-akademikerna och kommunikatörerna

Ulrika Husmark

Professionsanalytiker med ansvar för juristerna och samhällsvetarna

Nina Forssblad

Professionsanalytiker med ansvar för ekonomerna och personalvetarna

Anna Nitzelius

Sakkunnig inom förvaltningspolitk och EU-frågor

Birgitta Rydell

Sakkunnig inom chefs- och ledarskapsfrågor

Felix Ulfenstedt

Sakkunnig inom arbetsmarknadspolitik

Björn Foderus

Statistiker

Charlotte Tarschys

Chefsekonom

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem