Gå till Innehållet

Våra experter

Akavias avdelning politik och profession arbetar med opinionsbildning, omvärldsbevakning och påverkansarbete kring samhällspolitiska och facklig-politiska frågor inom områden som utbildning och arbetsmarknad.

Politik och profession

Patrik Nilsson / samhällspolitisk chef

Leder Akavias kunskapsinhämtande- och opinionsbildande arbete. Driver frågor i syfte att förbättra verkligheten för våra medlemmar och professioner.

Johan Kjellsson / sakkunnig inom rättspolitik

Med erfarenhet som åklagare och ordförande för Saco-S föreningen vid Åklagarmyndigheten driver Johan rättspolitiska frågor och bevakar rättsväsendets framtid.

Hanna Birath / sakkunnig inom AI, omställning och livslångt lärande

Bevakar akademikers roll i AI-utvecklingen, lyfter lösningar och utmaningar med hur AI kan komma att påverka Sverige som kunskapsnation. Hanna arbetar även med frågor som rör livslångt lärande och omställning i arbetslivet.

Charlotte Tarschys / chefsekonom

Bevakar bland annat svensk löneutveckling och konjunkturläge. Ansvar för och fördjupar samverkan med andra fackförbund avseende ekonomiska frågor. Charlotte jobbar även med socialförsäkringsfrågor.

Anna Nitzelius / sakkunnig inom förvaltningspolitk och EU

Bevakar hur EU-lagstiftning och regelverk påverkar svensk arbetsmarknad och svenska akademiker. Driver också för medlemmarnas räkning förvaltningspolitiska frågor som till exempel tjänstemannaansvaret i offentlig sektor.

Birgitta Rydell / sakkunnig inom chefs- och ledarskapsfrågor

Ansvarar för Akavias chefsprofession och bevakar utvecklingen av ledarskapsfrågor både nationellt och internationellt. Birgitta utforskar och driver även frågor som rör distans- och hybridarbete.

Ida Inga / professionsanalytiker med ansvar för it-akademiker och kommunikatörer

Bevakar, analyserar och lyfter frågor som är relevanta för våra professioner. Ingår i Sacos klimatråd och bevakar hållbarhetsfrågor. Ida driver och projektleder även opinionsbildade event som till exempel frukostseminarier och Studio Akavia.

Ulrika Husmark / professionsanalytiker med ansvar för jurister och samhällsvetare

Bevakar, analyserar och lyfter frågor som är relevanta för våra professioner. Driver frågor om jämställdhet, diskriminering och mångfald i arbetslivet.

Nina Forssblad / professionsanalytiker med ansvar för ekonomer och personalvetare

Bevakar, analyserar och lyfter frågor som är relevanta för våra professioner. Ansvarar även för opinion gällande forskning och demokrati, bland annat genom nätverk.

Viktor Göransson / sakkunnig inom högskole- och utbildningspolitik

Bevakar utbildningsfrågor och utvecklingen på svenska lärosäten samt frågor som rör ungas etablering på arbetsmarknaden. Viktor är också ansvarig för medlemspanelen där medlemmar hjälper Akavia med kunskap om deras arbetsliv.

Anna Krantz / statistiker

Specialist inom datainhämtning och analys. Ansvarar bland annat för Akavias löneenkät och lönestatistik.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem