Jurist

Du som är jurist är ofta nöjd med innehållet i dina arbetsuppgifter. Du är antagligen också mycket engagerad i ditt jobb. Samtidigt är det många jurister som anser att de arbetar för mycket – och det är inte ovanligt att uppleva negativ stress. Det här är viktiga frågor för Akavia, Sveriges största fackförbund för jurister.

)

1.

Vad gör en jurist?

Till största delen arbetar ni inom rättsväsendet, inom övrig offentlig förvaltning och på advokatbyråer. Banker och olika typer av tjänsteföretag är också vanliga arbetsplatser. Knappt fyra av tio yrkesverksamma jurister arbetar med traditionellt juridiskt arbete exempelvis som domare, åklagare, advokat, organisationsjurist eller med företagsförvaltning.

Det finns idag cirka 35 000 yrkesverksamma med juristutbildning, av dessa är cirka 55 procent kvinnor. Privat sektor är vanligast, där jobbar 57 procent av juristerna, men en förhållandevis stor del, 37 procent, finns inom staten. 6 procent arbetar i kommunerna.

För att få en yrkesexamen som jurist krävs 4,5 år på juristprogrammet (270 högskolepoäng). Det finns också juridiska utbildningsprogram som leder till kandidatexamen (180 högskolepoäng). Därefter är det möjligt att fortsätta på avancerad nivå.

Källa: Akavia.

 

2.

Hur mycket tjänar en jurist?

Ni som jobbar inom privat sektor har en medianlön på 53 000 kronor i månaden. Medianlönen inom statlig sektor är lägre – 45 200 kronor. I kommunerna är medianlönen 45 275 kronor i månaden.

Ingångslönen för nyexaminerade är 30 300 kronor i månaden, som också är medianlönen.

Källa: Akavias lönestatistik 2019, Akavia.

Mer lönestatistik för jurister

3.

Hur trivs jurister på jobbet?

Ni är överlag nöjda med arbetets innehåll. Det som sticker ut, om man jämför med andra utbildningsgrupper, är möjligheten att lära sig nya saker i arbetet, att kompetensen tas tillvara och att ni har inflytande över vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

Tre av fyra är mycket engagerade i sitt arbete. Lika många tycker att arbetet är viktigt för att göra livet meningsfullt och två av tre av anser att det utförda arbetet känns just meningsfullt.

Men, det stora engagemanget har också en baksida. Nästan fyra av tio tycker att de jobbar för mycket och närmare sex av tio hinner inte med arbetet under ordinarie arbetstid. Sju av tio upplever inte heller att de har tid till återhämtning efter en period av mycket jobb. Fler än tre av tio upplever i hög utsträckning negativ stress och lika många tycker att arbetet kräver så mycket att livet påverkas negativt.

Källa: Hur mår jurister på jobbet (Jusek, 2019)

4.

Hur ser framtiden ut för jurister?

Arbetsmarknaden för jurister är god.  Juseks rapport Efter examen visar att hälften av alla som examinerades mellan hösten 2017 och våren 2018 hade ett jobb redan innan studierna avslutades och inom tre månader hade drygt 80 procent fått sitt första relevanta jobb.

Digitaliseringen påverkar alla i arbetslivet och inom juristyrket finns vissa grupper med arbetsuppgifter som påverkas mer, som biträdande jurister. Därför är det bra att redan under studierna följa utvecklingen på arbetsmarknaden och inom digitalisering, att vara uppdaterad och att fortsätta kompetensutveckla sig. Ett område som får en allt viktigare roll och som förändras snabbt, är AI och Big data som kräver kunskap inom internationell rätt.

Fem av tio arbetsgivare upplever att tillgången på nyexaminerade jurister är god, strax över 40 procent upplever att tillgången är i balans och 45 procent anger brist på erfarna jurister.  Prognosen fram till 2025 är att arbetsmarknaden är i balans, både för nyutexaminerade och erfarna jurister.

Källa: Akavia, Efter examen (Jusek, 2019 Framtidsutsikter (Saco 2020), Arbetskraftsbarometern (SCB 2020).