Gå till Innehållet

Efter examen för dig som jurist

Var finns jobben för nyexade jurister? Och hur får du ditt första jobb efter examen? Utforska senaste rapporten om arbetsmarknaden för dig som nyexad jurist.

Jurister efter examen

Den senaste rapporten ”Efter examen” genomfördes mellan mars och maj 2023 och besvarades av jurister som tog examen mellan september 2021 och augusti 2022.

Hur snabbt det går att komma in på arbetsmarknaden? Och är det värt att ange ett löneanspråk eller att göra praktik? Få svar här och och lär dig mer om din framtid som jurist för att få en bra start på karriären.  

 • Hur får jag mitt första jobb som jurist?

  Det är vanligt för jurister att hitta sitt första arbete genom annonser på arbetsgivarens webbplats eller via kontakter. Det särskiljet juristerna från överiga utbildningsgrupper, vilket bland annat beror på att var tredje jurist arbetar statligt. Statliga tjänster måste utannonseras och det kan därför vara bra att hålla sig uppdaterad på både arbetsgivarens webbplats och platsbanken.

  Vi kan konstatera att juristerna är den utbildningsgrupp som i lägst utsträckning använder LinkedIn eller sociala medier för att hitta sitt första jobb. 

  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Låt experter granska ditt cv
  Få feedback på ditt personliga brev
 • Var finns jobben för jurister?

  Här arbetar nyexaminerade jurister:
  57 procent inom privat sektor
  36 procent inom statlig sektor
  5 procent kommunal sektor
  1 procent inom högskola och utbildning.

  När man tittar på vilka arbetsområden jurister arbetar inom kan vi se att de flesta jobbar vid en advokatbyrå och i statlig eller kommunal förvaltning. Men det finns även många andra arbetsplatser för jurister och jobben de hittar är brett spridda inom de olika sektorerna.
 • Hur viktigt är det att ange ett löneanspråk som nyexad jurist?

  Medelingångslönen bland de jurister som angav ett löneanspråk var 33 870 kronor (exklusive notarier) och för de som inte angav ett löneanspråk var lönen 32 737 kronor. Skillnaden följer med respondenterna, de som angav ett löneanspråk har fortsatt högre lön än de som inte gjorde det. Med andra ord är det viktigt att lämna ett löneanspråk vid anställningstillfället för att påverka ingångslönen och dess fortsatta utveckling.

  Det framgår även att 61 procent av de nyexaminerade juristerna inte anger ett löneanspråk. En tredjedel svarar att anledningen till detta är att det inte gavs tillfälle och en fjärdedel var nöjda med erbjudandet de fick.

  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Få lönerådgivning från experter

 • Vad är ingångslönen för jurister?

  Enligt Akavias lönestatistik 2024 är den rekommenderade ingångslönen för dig som är nyexad jurist 36 400 kronor. De rekommenderade ingångslönerna skiljer sig från de faktiska lönerna och ska ses som riktmärken och kan skilja sig åt beroende på bransch men även utifrån geografiskt läge, tidigare erfarenhet och yrkesroll.

  För att du som ny på arbetsmarknaden ska hamna rätt från början uppdaterar vi på Akavia löpande våra rekommenderade ingångslöner.

  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Hitta din marknadslön med Akavias lönestatistik

 • Hur viktigt är praktik och extrajobb när jag pluggar juridik?

  Totalt svarar 41 procent att de hade praktik inom ramen för sin utbildning. Samtidigt svarar 60 procent "stämmer inte särskilt eller stämmer inte alls" på frågan om de upplevde att de fick tillräckliga möjligheter för praktik i samband med utbildningen, vilket tyder på att fler jurister vill ha praktik än de som får det.

  Fler än hälften av juristerna i undersökningen hade ett extrajobb med relevans för utbildningen, det är den högsta siffran av Akavias utbildningsgrupper). Jurister är eftertraktade av arbetsgivare och har därav goda möjligheter att hitta praktik eller extrajobb under sin utbildning. Om man inte har möjlighet till praktik inom ramen av sin utbildning kan ett extrajobb vara ett bra sätt att skaffa arbetslivserfarenhet.

  10 steg till en lyckad praktik

Bra att veta om din karriär som jurist

 • Vad kan jag jobba med som jurist?

  Till största delen arbetar jurister inom rättsväsendet, inom övrig offentlig förvaltning och på advokatbyråer. Banker och olika typer av tjänsteföretag är också vanliga arbetsplatser. Bland nyexaminerade jurister arbetar 21 procent med affärsjuridik, 12 procent arbetar inom rättsväsendet och 17 procent arbetar med handläggning på en myndighet.

  Knappt fyra av tio yrkesverksamma jurister arbetar med traditionellt juridiskt arbete exempelvis som domare, åklagare, advokat, organisationsjurist eller med företagsförvaltning.

  Vad gör en jurist? 25 vanliga titlar
 • Vilka kompetenser efterfrågas i framtiden för jurister?

  I rapporten ”Digitaliseringens effekter på juristprofessionen” Allt pekar på att jurister i framtiden kommer att behöva mer digital kompetens och besitta förmågan att bearbeta, förstå och tolka stora mängder digital information. Framtidens jurister behöver också förstå effekterna av de algoritmer och koder som styr hur den digitala informationen systematiseras, katalogiseras och indexeras i stora databaser. När AI används för juridiska råd, avtal eller beslut baserade på sådana databaser, krävs inte bara kritiskt tänkande utan också en reflektion över om utfallet är rimligt utifrån i vilket sammanhang det ska tillämpas.

Fakta om "Efter examen"

Akavias arbetsmarknadsundersökning

Arbetsmarknadsundersökningen "Eter examen" har genomförts av Akavia som bildades år 2020 av Jusek och Civilekonomerna. Akavia har sedan 1960-talet haft som mål att ta reda på hur utbildningen och inträdet på arbetsmarknaden ser ut för nyexaminerade ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen används som grund för opinionsbildning och påverkansarbete i frågor som är viktiga för Akavias medlemmar.

Om årets undersökning

Årets undersökning – en postal och webb-enkätundersökning med uppföljande telefonintervjuer – genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Akavia under perioden mars-maj 2023. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och som har tagit examen under perioden september 2021 - augusti 2022. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Akavias medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar.

Totalpopulationen omfattade 7636 personer, 1880 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 25 procent. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyexaminerade.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Mer för dig som är jurist

Verktyg för dig som student

Som medlem får du verktygen för att göra den karriär som just du vill.

Fackförbundet för dig som är jurist

Du som är jurist är ofta nöjd med innehållet i dina arbetsuppgifter. Du är antagligen också mycket engagerad i ditt jobb. Samtidigt är det många jurister som anser att de arbetar för mycket – och det är inte ovanligt att uppleva negativ stress. Det här är viktiga frågor för Akavia, Sveriges största fackförbund för jurister.