Gå till Innehållet

Vad är trygghetsöverenskommelsen

Svensk arbetsmarknad har tagit ett viktigt steg för att göra dig anställningsbar under hela yrkeslivet. Reformen kallas för Trygghetsöverenskommelsen.

Kort fakta om trygghetsöverenskommelsen

Reformen innebär en breddad syn på anställningstrygghet. Framför allt handlar det om att dina möjligheter att kompetensutveckla dig för det jobb du vill ha i framtiden har förbättrats.

En viktig förändring är ett helt nytt statligt studiestöd som innebär bättre möjligheter att utbilda sig för den som är anställd. Det nya statliga studiestödet omfattar även dig som har en visstidsanställning, är egenföretagare eller jobbar deltid.

Trygghetsöverenskommelsen består av tre delar

 1. Omställningsstudiestöd:
  Nya möjligheter för dig som är mitt i yrkeslivet att studera.

  Den första delen handlar om en ny möjlighet till ett ekonomiskt bidrag för dig som vill studera mitt i livet. Tidigare har det saknats ett statligt studiestöd vilket nu blir verklighet.

  Läs mer om omställningsstudiestödet
 2. Utökat stöd vid arbetslöshet:
  Nytt kompetensstöd om du förlorar jobbet.

  Den andra delen av trygghetsöverenskommelsen handlar om att få stöd om du förlorar jobbet på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Det nya stödet består både av en rådgivningsdel och en ekonomisk del.

  Mer om omställnings- och kompetensstödet
 3. Förändrad arbetsrätt:
  Nya regler och lagar kring vad som gäller vid uppsägning.

  Den tredje delen av Trygghetsöverenskommelsen handlar om vad som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

  Mer om de arbetsrättsliga förändringarna

Trygghetsöverenskommelsen

Ministern diskuterar reformen

Det nya omställningsstudiestödet är på många sätt positivt för dig som yrkesverksam, men det finns även utmaningar med reformen. I Studio Akavia Möter diskuteras detta med utbildningsministern Anna Ekström (S).

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Kontakta Akavia

010-303 75 00

Medlemsrådgivningen
Måndag–Fredag 9:00–17:00