Gå till Innehållet

Ensam som chef

Som chef är det vanligt att du känner dig ensam. En del av den ensamheten beror på den makt som ligger i själva chefsrollen.

Att känna sig ensam som chef

Att känna sig ensam som chef är naturligt och något som kommer med jobbet, eftersom chefer står med det övergripande ansvaret för utveckling och genomförande.

När du utses till chef får du en av ledningen bestämd position och funktion i organisationen. Du har också ansvar för resultatet och kvaliteten i din del av verksamheten. Du har dessutom en central roll i organisationens informationsflöde som mottagare av information från ledningen och som informationsgivare till de anställda. I ditt personalansvar ingår det också att ge kritik, men även uppmärksamhet och belöning.

Vad ger mig som chef en stark position i organisationen?

Det som ger dig som chef en stark position och legitimitet i organisationen kan beskrivas så här:

  • Den auktoritet som är kopplad till dig som person och som förvärvas via medarbetarnas förtroende.
  • Den formella positionen i organisationen.
  • Rätten och förmågan att ta initiativ och att fatta beslut.
  • Kompetensen vad gäller själva verksamhetsområdet.
  • Kompetensen att leda din personal.
  • Förmågan att skaffa, förvalta och delge information. En modern chef sätter upp mål och ägnar sig sällan åt detaljstyrning.

Vad kan jag göra för att känna mig mindre ensam som chef?

Kompetensutveckling

Du kan öka dina förutsättningar att lyckas i din chefsroll genom att kompetensutveckla dig. En bra ledare är du genom din person och hur du påverkar andra. Du blir en bra ledare genom erfarenhet och vilja, men det är inget du kan lära dig via snabba utbildningar.

Bjud in dina medarbetare i beslutsprocessen

Om du som chef låter dina medarbetare vara med i hela beslutsprocessen, från idéstadiet till beslut, lägger du en grund till kontinuerlig dialog mellan dig själv och dina medarbetare. Därmed blir du som chef mindre ensam och isolerad.

Det är dock inte alltid möjligt att ha en dialog utan ibland krävs det ett snabbt beslut. Om du som chef har uppnått auktoritet kan du – utan att betraktas som auktoritär – fatta beslut både i samråd med dina medarbetare men även helt ensam. Auktoritet får du genom att konsekvent leda dina medarbetare mot tydliga mål och genom att själv vara ett föredöme när det gäller att praktisera företagets policy.

Skaffa en samtalspartner

För att du ska känna dig mindre ensam kan ett sätt vara att du skaffar en samtalspartner utanför organisationen. Det bör vara någon som du känner förtroende för och som känner till verksamheten och branschen. Det är vanligt att nya chefer kommer överens med företaget om att använda en extern professionell samtalspartner.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Chefens arbetsmiljö

Många av Akavias chefsmedlemmar har svårt att hitta balansen mellan jobb och andra delar av livet och anser att arbetet är så krävande att det har negativ påverkan på privatlivet. Särskilt utsatta är de kvinnliga cheferna.

8 råd för att du som chef ska hålla

För att vara en god ledare och förebild måste du ta hand om dig själv först. Men för många chefer kan det vara svårt att hantera den gränslöshet och stress som en roll i en ledande position kan innebära. Vi har samlat våra bästa tips för hur du kan hantera detta för att hålla som chef.