Gå till Innehållet

Anställningsavtal: Mall

Använd våra exempel på anställningsavtal som mall. De säkrar din trygghet och är framtagna av våra jurister som är experter på anställningsavtal och arbetsrätt.

Anställningsavtal – mallar PDF och Word

Det är viktigt att ha ett skriftligt anställningsavtal eftersom många anställningsvillkor inte regleras i lag. Det finns till exempel det ingen lag som ger dig rätt att få din lön utbetald den 25 varje månad. Även övertidsersättning, föräldralön, sjuklön, semester, arbetstid och tjänstepension regleras inte alltid i lag utan även i kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats är det desto viktigare att samtliga anställningsvillkor finns med i ditt anställningsavtal.

Checklista över vad som bör vara med i ett anställningsavtal

Vi har tagit fram två exempel på anställningsavtal – ett för dig som kommer att omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) och ett för dig som ska arbeta som vd eller i företagsledande ställning och därför inte omfattas av LAS.

Anställningsavtal mall: privat sektor

Även om du som anställd har ett visst anställningsskydd i LAS är det viktigt att veta om arbetsgivaren har kollektivavtal. Kollektivavtal innehåller nämligen många anställningsvillkor, som inte regleras i de arbetsrättsliga lagarna. Det är av största vikt att förhandla fram och reglera samtliga anställningsvillkor som ska gälla i anställningen, till exempel:

  • Semester
  • Arbetstid
  • Övertidsersättning
  • Föräldralön
  • Sjuklön
  • Tjänstepension

Mall anställningsavtal – för dig som jobbar i privat sektor och omfattas av LAS

Exempelavtalet för dig som omfattas av LAS bygger på att arbetsgivaren inte har kollektivavtal. Det är för att förtydliga vikten av kollektivavtal när det gäller vilka anställningsvillkor du omfattas av om det inte finns kollektivavtal och vad du i så fall själv måste reglera i ditt anställningsavtal.  

I anslutning till vårt exempel på anställningsavtal finns kommentarer och rekommendationer om vad avtalet bör innehålla och vilka fallgropar du bör undvika. Exemplet är inte heltäckande. Det är meningen att du ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är förhandlingsbart.

Anställningsavtal mall – för dig som vd och i företagsledande ställning

Ska du arbeta inom privat sektor i en högre chefsposition, som specialist på högre nivå – exempelvis i koncern- eller företagsledningen – eller om det är oklart om du omfattas av LAS eller inte, rekommenderar vi dig att använda vårt exempel på mall nedan.

I anslutning till anställningsavtalet får du rekommendationer och råd om vilka fallgropar du bör undvika. Exemplet är inte heltäckande. Det är meningen att du ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är förhandlingsbart.

Anställningsavtal – innan du skriver på

Ibland kan det vara komplicerat att förstå betydelsen av ett anställningsavtal speciellt om det innehåller konkurrensklausuler eller är otydligt formulerat. Våra rådgivare hjälper dig som medlem att granska ditt avtal och kan ge dig tips om förhandling av förmåner och anställningsvillkor innan du skriver på.

Du kan även använda vår checklista för anställningsavtal för att se att allt är med och se listan över saker som är viktiga att tänka på innan du skriver på.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

Det är viktigt att veta vad som gäller för att vara trygg i din anställning. Få koll på vad som bör vara med i ett anställningsavtal med vår checklista.

Konkurrensregler

Det är viktigt att förstå hur regler om konkurrens påverkar din anställning, även efter du sagt upp dig. Få mer kunskap om vad en konkurrensklausul, kundskyddsklausul, värvningsförbud och lojalitetsplikt faktiskt innebär.