Gå till Innehållet

Rasism i arbetslivet

Vithetsnormen och vita medarbetare är för det mesta i majoritet i svenskt arbetsliv. Många tror ändå att rasism inte är ett problem i Sverige. Att det var något som hände förr, någon annanstans. Visserligen ser rasism olika ut i olika länder, och rasismens uttryck förändras över tid. Men både individuella människors rasism och rasistiska strukturer existerar fortfarande.

Arbetet mot rasism och diskriminering berör oss alla

Rasism begränsar människors makt över sitt eget liv och rätt att delta i samhället på lika villkor. Arbetet mot rasism och diskriminering berör oss alla och är centralt för att garantera individers lika rättigheter och möjligheter, vilket i sin tur bör vara en av de viktigaste drivkrafterna för att skydda demokratin.

Akavia anser att arbetsgivare aktivt bör arbeta för att motverka diskriminering på arbetsplatsen.

Rasism påverkar invandrade akademikers möjlighet att få arbete. Arbetslösheten bland akademiker som är födda utomlands är betydligt högre än bland dem som är födda i Norden. Men att en person är svenskfödd är inte en garanti för att inte bli arbetslös. Hudfärg spelar stor roll för risken att bli arbetslös och när det gäller afrosvenskar är de arbetslösa i högre utsträckning än den övriga befolkningen. 

Akavia undersöker hur det går för invandrade akademiker att få ett relevant arbete. Vi tar reda på vad arbetsgivare kan göra för att underlätta steget in på arbetsmarknaden. Det är visserligen individens ansvar att skaffa sig rätt kunskap och anstränga sig för att hitta ett arbete. Men även arbetsgivare har en skyldighet att öppna dörrar och anstränga sig för att hitta den bäst lämpade kandidaten – oavsett var hen kommer från.

Vill du bli medlem i Akavia?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.

Bli medlem

Råd och stöd om diskriminering

Om diskrimineringslagen

Det är viktigt att förstå vad diskrimineringslagen innebär för att skapa ett arbetsliv där alla har samma rättigheter och möjligheter. Utöka din kunskap här.

Förebygga diskriminering: aktiva åtgärder för arbetsgivare

För att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla kommer till sin rätt behöver arbetsgivare förebygga diskriminering på jobbet med aktiva åtgärder enligt lag.