Gå till Innehållet

Efter examen för dig som samhällsvetare

Är det värt att göra praktik eller jobba extra? Upptäck rapporten "Efter examen" och få svar på vad som krävs för att få första jobbet som nyexad samhällsvetare.

Samhällsvetare efter examen

Den senaste rapporten ”Efter examen” genomfördes mellan mars och maj 2023 och besvarades av samhällsvetare som tog examen mellan september 2021 och augusti 2022.

Hur snabbt det går att komma in på arbetsmarknaden? Och är det värt att ange ett löneanspråk eller att göra praktik? Få svar här och och lär dig mer om din framtid som samhällsvetare för att få en bra start på karriären.

 • Hur jag får mitt första jobb som samhällsvetare?

  Traditionellt sett har kontakter varit det sätt som de flesta använt för att hitta sitt första jobb efter examen men i årets undersökning ser vi att sökandet via sociala medier och specifikt LinkedIn har ökat. En femtedel av samhällsvetarna som hittat jobb har gjort det genom LinkedIn. Sammantaget står de digitala vägarna för tre femtedelar av alla jobb som hittats.

  Eftersom arbetsmarknaden för samhällsvetare är bred är ingångarna också breda. Därför kan det vara bra att hålla koll på såväl LinkedIn, platsbanken som annonser på intressanta arbetsgivares webbplats. Vi kan även se att det är viktigt att under studietiden försöka bredda sitt nätverk, vilket man kan göra genom praktik, extrajobb eller examensarbete.

  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Få feedback på din LinkedIn-profil
  Låt experter granska din jobbansökan
 • Var finns jobben för nyexade samhällsvetare?

  Här arbetar nyexaminerade samhällsvetare:
  37 procent privat sektor
  34 procent statlig sektor
  22 procent i kommunal
  6 procent inom högskola och utbildning.

  De verksamhetsområden som är vanligast för samhällsvetarna i privat sektor är spridda över många områden, men vanligast är it-telekom, ideell sektor och bank. Inom den statliga och kommunala sektorn arbetar samhällsvetarna främst inom förvaltning därefter kommer HR och personalarbete, och några få inom rättsväsendet.
 • Hur viktigt är det att ange ett löneanspråk som nyexad samhällsvetare?

  Skillnaden mellan de samhällsvetare som angav ett löneanspråk och de som inte gjorde det var 2 451 kronor i bruttolön. De som angav ett löneanspråk hade en medelingångslön på 32 291 kronor och de som inte angav ett löneanspråk hade 29 840 kronor.


  Bland de som inte angav löneanspråk, berodde de bland annat på att det inte gavs tillfälle, att de var nöjda med lönen som erbjöds eller att de var osäkra på vilken lön de skulle efterfråga.


  Undersökningen visar även att 57 procent av de nyexaminerade samhällsvetarna angav ett löneanspråk vid anställningstillfället, vilket är över genomsnittet.


  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Få lönerådgivning från experter

 • Vad är ingångslönen för samhällsvetare?

  Enligt Akavias lönestatistik 2024 är den rekommenderade ingångslönen för dig som är nyexad samhällsvetare 36 100 kronor. De rekommenderade ingångslönerna skiljer sig från de faktiska lönerna och ska ses som riktmärken och kan skilja sig åt beroende på bransch men även utifrån geografiskt läge, tidigare erfarenhet och yrkesroll.


  För att du som ny på arbetsmarknaden ska hamna rätt från början uppdaterar vi på Akavia löpande våra rekommenderade ingångslöner.


  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Hitta din marknadslön med Akavias lönestatistik

 • Hur viktigt är praktik när jag pluggar samhälls-, statsvetenskap eller sociologi?

  Praktik som en del av utbildningen är ett effektivt sätt för studenter att skapa ett kontaktnät och få värdefulla arbetslivserfarenheter. Årets undersökning visar att 44 procent av samhällsvetarna hade praktik som en del av sin utbildning. Av dem svarade 68 procent att praktiken var viktig för att de skulle få sitt nuvarande arbete.

  10 steg till en lyckad praktik

Bra att veta om arbetslivet som samhällsvetare

 • Vad kan jag jobba med som samhällsvetare?

  Samhällsvetare är akademiker med mycket olika ämneskunskaper och funktioner i arbetlivet och finns därför överallt på den svenska arbetsmarknaden. Det är framförallt huvudämnet kombinerat med intresse som avgör var, och med vad, samhällsvetaren arbetar. De allra vanligaste huvudämnena är statsvetenskap och sociologi. Andra vanliga huvudämnen är statistik, ekonomisk historia, samhälls- och kulturgeografi, globala studier och nationalekonomi.

  Samhällsvetare är tränade att söka, bedöma och analysera information och arbetar exempelvis som utredare, handläggare, analytiker, verksamhetsutvecklare, samhällsplanerare, kommunikatör eller statistiker. Rapportskrivning, statistisk analys, samordning, strategiarbete, handläggning och metodutveckling är några exempel på arbetsuppgifter.

  Vad gör en samhällsvetare? 25 vanliga titlar

Fakta om "Efter examen"

Akavias arbetsmarknadsundersökning

Arbetsmarknadsundersökningen "Eter examen" har genomförts av Akavia som bildades år 2020 av Jusek och Civilekonomerna. Akavia har sedan 1960-talet haft som mål att ta reda på hur utbildningen och inträdet på arbetsmarknaden ser ut för nyexaminerade ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen används som grund för opinionsbildning och påverkansarbete i frågor som är viktiga för Akavias medlemmar.

Om årets undersökning

Årets undersökning – en postal och webb-enkätundersökning med uppföljande telefonintervjuer – genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Akavia under perioden mars-maj 2023. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och som har tagit examen under perioden september 2021 - augusti 2022. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Akavias medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar.

Totalpopulationen omfattade 7636 personer, 1880 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 25 procent. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyexaminerade.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Mer för dig som är samhällsvetare

Verktyg för dig som student

Som medlem får du verktygen för att göra den karriär som just du vill.

Fackförbundet för dig som är samhällsvetare

Du som samhällsvetare tillhör den bredaste medlemsgruppen i Akavia. De allra flesta trivs med jobbet men en del är inte helt tillfreds med hur arbetsgivaren leder verksamheten. Akavia arbetar för samhällsvetares arbetsvillkor – och för att en akademisk examen ska löna sig.