Avtalsmall

Hur ska du skriva uppdragsavtal som egenföretagare eller konsult? Akavia hjälper dig ta ett första steg hur du dokumenterar ditt arbete i avtalsform.

Rätt avtal för uppdraget

När du som egenföretagare eller konsult skall utföra en tjänst eller uppdrag åt ett annat företag, är det lämpligt att upprätta ett skriftligt Uppdrags- eller konsultavtal där omfattningen av uppdraget och andra villkor framgår. Akavias avtalsmall hjälper dig att få en överblick på vad ett sådant ska innehålla.

Ladda ner avtalsmall på svenskaLadda ner avtalsmall på engelska