Avtalsmall

Hur ska du skriva uppdragsavtal som egenföretagare eller konsult? Akavia hjälper dig ta ett första steg hur du dokumenterar ditt arbete i avtalsform.

Rätt avtal för uppdraget

När du som egenföretagare eller konsult skall utföra en tjänst eller uppdrag åt ett annat företag, är det lämpligt att upprätta ett skriftligt Uppdrags- eller konsultavtal där omfattningen av uppdraget och andra villkor framgår. Akavias avtalsmall hjälper dig att få en överblick på vad ett sådant ska innehålla.

Ladda ner avtalsmall