Gå till Innehållet

Hot och våld

Som arbetsgivare är du skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga att de anställda utsätts för hot och våld på arbetsplatsen. Här hittar du information om hur du kan jobba med detta.

Förebygg riskerna

Arbetsgivare som bedriver verksamhet där det kan finnas risk för hot och våld är skyldiga att förebygga riskerna. Det regleras särskilt i Arbetsmiljöverkets skrift om våld och hot i arbetsmiljön. Det är viktigt att de anställda samarbetar med arbetsgivaren kring säkerhetsfrågor, till exempel genom att informera om brister och risker som de ser. Även skyddsombuden har en nyckelroll i skyddsarbetet.

Arbetsmaterial hos Partsrådet

Inom statlig sektor har Partsrådet arbetat fram ett stöd för att kunna systematisera arbetet kring hot och våld på statliga arbetsplatser. Materialet vänder sig till dig som är chef, specialist inom personal- och säkerhetsfunktioner, skyddsombud eller facklig representant.

Arbetsmaterial och utbildningar kommunal sektor

Inom landstingskommunala sektorn driver parterna gemensamt föreningen Sunt arbetsliv som arbetar med att ta fram information för lokala parter i deras arbetsmiljöarbete. Där hittar du verktyg, utbildningar och dialogstartare. De innehåller kunskap, inspiration, aktiviteter, checklistor och mycket mer.

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön innefattar bland annat utformningen av arbetsplatsen, utrustning samt ventilation. Här hittar du information som du kan ha hjälp av i ditt arbete rörande den fysiska arbetsmiljön.

Företagshälsovård

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men kan behöva anlita företagshälsovård som hjälper till att förhindra ohälsa på arbetsplatsen och underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår.