Gå till Innehållet

Tjänstepension i statlig sektor

Inom den statliga sektorn är det vanligaste tjänstepensionsavtalet PA16, men det finns även andra versioner av tjänstepension.

Tjänstepension - statlig sektor

Tjänstepension för dig som jobbar i staten

Det statliga pensionsavtalet PA16 består av två pensionsplaner, ett för dig som är född 1988 eller senare och ett för dig som är född 1987 och tidigare.

PA16 heter tjänstepensionsavtalet inom staten sedan 2016 då det gjordes om. Tidigare hette avtalet PA03. Pensionsavtalet innehåller två delar:

 1. Avdelning I gäller för födda 1988 och senare.
 2. Avdelning II gäller för födda 1987 och tidigare.

För dig som är född 1988 eller senare

Arbetsgivaren betalar in sex procent av din lön till din tjänstepension.  Har du en lön över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en lön om 47 625 kr/månad 2024) betalar arbetsgivaren in 31,5 procent på den delen av din lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Din tjänstepension består av tre delar:

 1. Ålderspension valbar. Motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar lön om 47 625 kr/månad 2024). Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 7,5 inkomstbasbelopp och uppåt. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform och försäkringsgivare.
 2. Ålderspension obligatorisk (Ibland kallad Kåpan Tjänste). Motsvarar två procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in tio procent på lön från 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar lön om 47 625 kr/månad 2024) och uppåt. Förvaltas av försäkringsgivaren Kåpan Pensioner.
 3. Ålderspension Flex ibland kallad Kåpan Flex). Motsvarar 1,5 procent av din lön (efter löneavdrag). Pengar du kan använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension. Förvaltas av Kåpan Pensioner.

Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör. Du har även en möjlighet att, genom en så kallad enskild överenskommelse, byta lön eller semesterdagar mot extra insättningar i avtalspensionen.

Saco-S föreningarna på de olika myndigheterna har också möjlighet att sluta lokala kollektivavtal om extra avsättningar till avtalspensionen. Ta kontakt med din arbetsgivare eller din lokala Saco-S förening för information om vad som gäller vid din myndighet.

Läs mer om pensionen och räkna ut din egen pension på SPV.

För dig som är född 1987 och tidigare

Din tjänstepension består av 4 delar:

 • Individuell ålderspension (ibland kallad den valbara delen). Motsvarar 2,5 procent av din lön. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform och försäkringsgivare.
 • Kompletterande ålderspension (ibland kallad Kåpan Tjänste). Två procent av din lön förvaltas av försäkringsgivaren Kåpan Pensioner.
 • Ålderspension Flex*, ibland kallad Kåpan Flex. Premien motsvarar 0,5-1,5 procent av din lön. Förvaltas av Kåpan Pensioner. 

 • Förmånsbestämd ålderspension, storleken på förmånen beror på när du är född och hur länge du har jobbat statligt samt din lön de fem kalenderåren närmast före avgångsåret. (gäller framför allt dig som är född 1973 eller tidigare).

Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör. Du har också en möjlighet att, genom en så kallad enskild överenskommelse, byta lön eller semesterdagar mot extra insättningar i avtalspensionen.

Saco-S föreningarna på de olika myndigheterna har också möjlighet att sluta lokala kollektivavtal om extra avsättningar till avtalspensionen. Ta kontakt med din arbetsgivare eller din lokala Saco-S förening för information om vad som gäller vid din myndighet.

Läs mer om pensionen och räkna ut din egen pension på SPV

Läs avtalet  PA16 (arbetsgivarverket)

*Ålderspension flex har införts i avd II från och med 1 januari 2024

Från och med den 1 januari 2024 har nya bestämmelser införts för dig som tillhör avdelning II. Det innebär ett bättre intjänade av premiebestämd pension i form av Ålderspensions flex samt att du tjänar in till din premiebestämda pension upp till 69 år om du arbetar kvar. Du som har få år kvar till pension omfattas av särskilda övergångsregler.

Observera att inga förändringar har gjorts vad gäller intjänande till förmånsbestämd pension.

De nya bestämmelserna gäller fullt ut för dig som är född 1966 eller senare:

 • Du tjänar in till ålderspension flex från och med 1 januari 2024 och tillgodoräknas månatligen en premie motsvarande 1,5 % av den utbetalda lönen.
 • Du tjänar in till de premiebestämda delarna i din tjänstepension till månaden före den månad du fyller 69 år, under förutsättning att du kvarstår i anställning. 
 • Ålderspension flex ersätter möjligheten till delpension som inte finns kvar. Ökade möjligheter att gå ner i arbetstid med stöd av flexpension införs.
 • Rätten till slutbetalning, avseende premier till den valbara delen, finns inte kvar om du avgår i pension före 65 år.
 • Uttagsåldern för din tjänstepension har höjts från 61 år till 63 år.

Övergångsbestämmelser gälla för dig som är född 1965 eller tidigare:

 • Du kommer att tjänar in till ålderspension flex från och med 1 januari 2024 och tillgodoräknas månatligen en premie motsvarande 0,5 % av den utbetalda lönen.
 • Du tjänar in till de premiebestämda delarna i din tjänstepension till månaden före den månad du fyller 69 år, under förutsättning att du kvarstår i anställning. Om du har fyllt 65 år innan den 1 januari 2024 börjar du åter tjäna in till premiebestämd pension från och med den 1 januari 2024 så länge du arbetar. Dock som längst fram till 69 års ålder.
 • Möjligheten till delpension finns kvar för dig enligt delpensionsavtalet. Det innebär att du kan ansöka om att gå ner i arbetstid mellan 61-65 års ålder. Arbetsgivaren beslutar i varje enskilt fall om rätt till delpension. 
 • Rätten till slutbetalning finns kvar på premier till den valbara delen om du avgår i pension före 65 år.
 • Uttagsåldern för din tjänstepension är 61 år.

Läs mer om pensionen och räkna ut din egen pension på SPV

Läs avtalet  PA16 (arbetsgivarverket).

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Vad är flexpension?

Du som har kollektivavtal har med stor sannolikhet tillgång till flexpension. Det beror dock på vilken sektor och vilket kollektivavtalsområde du arbetar inom, läs mer för att lära dig vad det kan vara.

Din tjänstepension

Tjänstepensionen kan se olika ut beroende på var du är anställd. Tjänstepensionen bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund. Eller direkt med dig som anställd.