Gå till Innehållet

Tjänstepension i statlig sektor

Inom den statliga sektorn är det vanligaste tjänstepensionsavtalet PA16, men det finns även andra versioner av tjänstepension.

Tjänstepension - statlig sektor

Tjänstepension för dig som jobbar i staten

Det statliga pensionsavtalet PA16 innehåller två avdelningar, ett för dig som är född 1988 eller senare och ett för dig som är född 1987 och tidigare.

PA16 heter tjänstepensionsavtalet inom staten sedan 2016 då det gjordes om. Tidigare hette avtalet PA03. Pensionsavtalet innehåller två delar:

  1. Avdelning I gäller för födda 1988 och senare.
  2. Avdelning II gäller för födda 1987 och tidigare och innehåller de pensionsbestämmelser som fanns i PA03.

För dig som är född 1988 eller senare

Arbetsgivaren betalar in sex procent av din lön till din tjänstepension.  Har du en lön över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar lön om 46 438 kr/månad 2023) betalar arbetsgivaren in 31,5 procent på den delen av din lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Din tjänstepension består av tre delar:

  1. Ålderspension valbar. Motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar lön om 46 438 kr/månad 2023). Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 7,5 inkomstbasbelopp och uppåt. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform och försäkringsgivare.
  2. Ålderspension obligatorisk (Ibland kallad Kåpan Tjänste). Motsvarar två procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in tio procent på lön från 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar lön om 46 438 kr/månad 2023) och uppåt. Förvaltas avförsäkringsgivaren Kåpan Tjänste.
  3. Ålderspension Flex ibland kallad Kåpan Flex). Motsvarar 1,5 procent av din lön (efter löneavdrag). Pengar du kan använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör. Du har även en möjlighet att, genom en så kallad enskild överenskommelse, byta lön eller semesterdagar mot extra insättningar i avtalspensionen.

Saco-S föreningarna på de olika myndigheterna har också möjlighet att sluta lokala kollektivavtal om extra avsättningar till avtalspensionen. Ta kontakt med din arbetsgivare eller din lokala Saco-S förening för information om vad som gäller vid din myndighet.

Läs mer om pensionen och räkna ut din egen pension på SPV.

För dig som är född 1987 och tidigare

Din tjänstepension består av två eller tre delar:

  1. Individuell ålderspension (ibland kallad den valbara delen). Motsvarar 2,5 procent av din lön. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform och försäkringsgivare.
  2. Kompletterande ålderspension (ibland kallad Kåpan Tjänste). Två procent av din lön förvaltas av försäkringsgivaren Kåpan.
  3. Förmånsbestämd ålderspension, Storleken beror på när du är född och hur länge du har jobbat statligt samt din lön de fem kalenderåren före avgångsåret. (gäller framför allt dig som är född 1973 eller tidigare)

Genom din anställning är du också försäkrad vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör. Du har också en möjlighet att, genom en så kallad enskild överenskommelse, byta lön eller semesterdagar mot extra insättningar i avtalspensionen.

Det finns också ett delpensionsavtal som innebär att arbetsgivaren kan bevilja dig att gå ner i arbetstid från och med det år du fyller 61 år. Du måste ansöka om detta hos din arbetsgivare som sedan beslutar i varje enskilt fall.

Saco-S föreningarna på de olika myndigheterna har också möjlighet att sluta lokala kollektivavtal om extra avsättningar till avtalspensionen. Ta kontakt med din arbetsgivare eller din lokala Saco-S förening för information om vad som gäller vid din myndighet.

Läs mer om pensionen och räkna ut din egen pension på SPV

Läs avtalet  PA16 (arbetsgivarverket).