Gå till Innehållet

Panelsamtal om och med byråkrater

Vi ville undersöka vilka utmaningar, förändringar och utvecklingsområden tjänstepersoner ställs inför och om möjligt föreslå åtgärder och lösningar. Därför skapades fyra panelsamtal där tog vi upp tjänstemännens förutsättningar och framtid inom den kommunala sektorn och tjänstemannarollen i statlig sektor.

Inför dessa fyra panelsamtal genomfördes en undersökning för att få reda på offentliganställda medlemmars syn på arbetsformer, förtroenden, värdegrunder med mera.

Läs rapporten "Det våras för byråkraten"

I medborgarnas tjänst

Akavias medlemmar är välutbildade akademiker på strategiska positioner inom den svenska offentliga förvaltningen. De arbetar inom rättsväsendet, på myndigheter eller inom kommun och region. Akavia verkar för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar som arbetar i medborgarnas tjänst.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan