Gå till Innehållet

Så får vi en mer hållbar juristbransch

Vad ger kollektivavtal dig som är jurist eller advokat på affärsjuridisk byrå eller advokatbyrå? Se hur vi skapar en hållbar bransch med det nya Juristavtalet.

Vägen till en hållbar juristbransch

Arbetet som jurist på advokat- och juristbyrå är för många ett drömyrke. Karriärutsikterna är goda och arbetsuppgifterna utvecklande. Men juristyrket kan också vara utmanande för det egna välbefinnandet. En undersökning från Akavia visar att 60 procent av juristerna upplever arbetsrelaterad stress och många funderar på att byta jobb på grund av stressen. 

Med lanseringen av Juristavtalet, ett skräddarsytt kollektivavtal för branschen, har vi tagit ett viktigt steg mot en hållbar juristbransch. 

Fördelar med kollektivavtal för juristbranschen

Sedan 2022 finns ett kollektivavtal specifikt anpassat för jurist- och advokatbyråers verksamhet och verklighet. Juristavtalet tecknades Akavia och Almega Tjänsteföretagen eftersom det efterfrågats av branschen.

Juristavtalet säkerställer en hållbar arbetsmiljö som innebär att arbetsliv går att förena med både familj och ett socialt liv. Juristavtalet ger även dig som är anställd jurist eller advokat möjlighet till inflytande i frågor på din arbetsplats.

Några fördelar med Juristavtalet för dig som anställd jurist är: 

 • En sjätte semestervecka som kompensation för eventuell övertid
 • Föräldralön som fyller ut föräldrapenningen från Försäkringskassan
 • Sjuklön som fyller ut sjukpenningen från Försäkringskassan
 • Kollektivavtalsreglerad tjänstepension (ITP, flexpension) med lägre avgifter som ofta innebär högre avkastning för dig som individ
 • Juristavtalet innebär du har rätt till stöd och utbildning om du vill byta inriktning i arbetslivet
 • Utan kollektivavtal får du själv förhandla exempelvis ersättning vid föräldraledighet eller tjänstepension på egen hand

Tillsammans kan vi förbättra juristbranschen. Gör som 140 000 andra akademiker och bli medlem i Akavia.

Även din arbetsgivare har mycket att vinna med Juristavtalet

För konsult- och tjänstebaserade verksamheter väntas upphandlingar från större företag, myndigheter och offenliga institutioner ställa högre krav på leverantörens hållbarhetsarbete.

Att kunna uppvisa systematiskt och dokumenterat arbete för goda sociala förhållanden kommer kräva stora insatser inom flera branscher. De arbetsgivare som har kollektivavtal kommer däremot att kunna checka av varje box.

Genom kollektivavtal skapas basen för trygghet och bra anställningsvillkor för anställda på advokat- och juristbyråer. Nu är det viktigt att så många arbetsgivare som möjligt inom juristbranschen upptäcker att Juristavtalet innebär stora vinster för både byrå och anställda.

 • Juristavtalet reglerar hur den årliga lönerevisionen ska gå till. Det innebär att både du och arbetsgivaren får en gemensam bild av lönesamtalet, vilket medför en enklare och mer rättvis process.
 • Juristavtalet reglerar arbetsvillkor vilket innebär att både du och arbetsgivaren vet vad som gäller, det bidrar till ökad trygghet och tidseffektivitet.
 • Juristavtalet möjliggör individuella anpassningar för dig som anställd. Det kan exempelvis handla om enskilda överenskommelser gällande arbetstid, föräldraledighet och lön.
 • Juristavtalet omfattar även dig som delägare. Det innebär möjligheten att förhandla individuellt om dina villkor.

Fördelar för dig som är partner eller äger en byrå

 • Juristavtalet fungerar som en kvalitetsstämpel och gör det enklare att visa på ansvarsfullt företagande för kunder och medarbetare
 • Juristavtalet gör det enklare att ha kontroll över utgifter

Vill du veta mer om vad avtalet skulle innebära för just er och hur det praktiskt går till att skaffa ett kollektivavtal. Hör av dig till vår rådgivning så hjälper vi dig vidare. 

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till jurist

Till ansökan

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad rättigheter, förmåner och villkor utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla tjänstepension, högre ersättning vid sjukdom och föräldralön. Kollektivavtal kan även ge dig längre semester och trygghet vid omställning.

Fördelar med kollektivavtal

Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla tjänstepension, ekonomisk ersättning vid sjukdom och föräldralön. Kollektivavtal kan även ge dig längre semester och övertidsersättning.