Gå till Innehållet

Skräddarsytt juristavtal hjälper till att locka kunder och talanger

Äntligen finns ett kollektivavtal specifikt anpassat för jurist- och advokatbyråers verksamhet och verklighet, något som efterfrågats av branschen. Vilka är fördelarna och vad gör det speciellt? Vi reder ut.

I slutet av 2021 tecknade Akavia och Almega Tjänsteföretagen Juristavtalet, ett skräddarsytt kollektivavtal för jurist- och advokatbyråer.

– Det är väldigt kul och bra att vi nu kan erbjuda ett kollektivavtal som fungerar för den här typen av företag, som vill kunna visa för kunder och som CSR att man jobbar aktivt med arbetsmiljö. Det finns en uppfattning om att kollektivavtal skulle vara något krångligt, men det kan man inte säga om det här avtalet. Utan det är bra för verksamheten, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega.

"Enklare med kollektivavtal"

Att ha kollektivavtal gör det enklare att visa att man har ett ansvarsfullt företagande, påpekar han. En konkurrensfördel gentemot kunder som kräver dokumenterat goda arbetsvillkor hos sina leverantörer. Dessutom underlättar det vid rekryteringar, där dagens talanger bryr sig alltmer om arbetsmiljö, jämställdhet och arbetsvillkor.
– Vi får höra från våra medlemsföretag att många yngre medarbetare nästan alltid frågar ifall företaget har kollektivavtal vid rekrytering. För då vet de att det är schyssta villkor på företaget – annars måste de ta reda på ifall det är så själva. Avtalet fungerar som en form av kvalitetsstämpel.

Med ett kollektivavtal kan arbetsgivare enkelt försäkra samtliga anställda, erbjuda konkurrenskraftiga villkor samt ha kontroll över avgifter. Medarbetarna får en säkerhet genom försäkringar och reglerade anställningsvillkor, allt från arbetstider, föräldralön och pension till hållbar arbetsmiljö. Dessutom vet alla vad som gäller, vilket sparar tid och kraft för både arbetsgivare och medarbetare

– Har man ett kollektivavtal så har parterna under flera decennier arbetat med att reda ut hur man bäst ska lösa många frågor och situationer som kan dyka upp, sådant som inte finns skrivet i någon lag. Utan kollektivavtal får man lov att göra det jobbet på egen hand.

Så hur är Juristavtalet specifikt anpassat till branschen? Ett viktigt område rör lönerna, de är individuella och anpassade till verksamheten lokalt. Avtalet tar hänsyn till att det är vanligt med arbetstoppar. Samtidigt ska lönesättningsprincipen inte vara diskriminerande.
– Avtalet baseras på årsarbetstid och flexibla arbetstider. Det finns ingen övertidsersättning utan den är kompenserad med en sjätte semestervecka.

När det gäller MBL, har avtalet ett förenklat regelverk kring hur man ska hantera frågor om det inte finns någon facklig klubb. En annan sak som är unikt med juristavtalet rör delägarskap.
– Blir man delägare så kan man komma överens om att man är undantagen från avtalet. Något sådant undantag finns inte i något annat kollektivavtal på marknaden.

Avtalet har även flera möjligheter att anpassa det individuellt, i överenskommelse mellan medarbetare och arbetsgivare.

– Det är en samhällstrend i västvärlden att vi tänker mer individuellt och ska kollektivavtalen fungera på framtidens arbetsplatser så måste de öppna för att göra individuella lösningar. I det här avtalet finns väldigt stora möjligheter för just det, det finns inga centrala parter som har lagt in olika förbud – sen ska det självklart fortfarande vara schyssta villkor.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad avtalet skulle innebära för just er och hur det praktiskt går till att skaffa ett kollektivavtal. Hör av dig till vår rådgivning så hjälper vi dig vidare. 

Relaterade artiklar

Advokatbyrån: ”Många fördelar med att ha kollektivavtal”

Rosengrens Advokatbyrå har haft kollektivavtal i många år. Något de tycker varit positivt både för dem som arbetsgivare och deras anställda – och som inte inneburit krångel.

För unga jurister är goda arbetsvillkor viktigare än bonus

Hur kan jurist- och advokatbyråer locka – och behålla – unga juristtalanger? Som ställer helt andra krav på arbetslivet än tidigare generationer, med fokus på mer mjuka värden som goda arbetslivsregler snarare än befordran och bonus. Ett kollektivavtal kan hjälpa.