Gå till Innehållet

Sjuklön och sjukpenning

Om du är sjuk har du rätt till lagstadgad sjuklön och sjukpenning. Med kollektivavtal kan du ha rätt till ytterligare sjuklön.

Ersättning vid sjukdom

Sjuklön och sjukpenning

Sjukpenning är pengar du får om du inte kan jobba på grund av att du är sjuk. Vilka regler som gäller och hur mycket du får i sjukpenning beror på om du är anställd, egenföretagare eller arbetslös.

Sjukersättning

Sjukersättning kan du få ifall du på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning troligtvis aldrig kommer att kunna jobba heltid.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är till för dig som är under 30 år och inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Sjukförsäkring

Om du har tecknat sjukförsäkring kan du få ekonomiskt tillskott utöver ersättningen du får från Försäkringskassan eller din arbetsgivare.

För att ta reda på vilka villkor som gäller för din sjukförsäkring tar du kontakt med det försäkringsbolag som du har tecknat din försäkring hos.
Här kan du läsa mer om den sjukförsäkring som du kan teckna genom oss.

Ta reda på hur mycket pengar du kan få

Med Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt räkna ut hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön oberoende av vilken sektor du arbetar inom. Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller olycksfall.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan