Sjuklön och sjukpenning

Om du är sjuk har du rätt till lagstadgad sjuklön och sjukpenning. Med kollektivavtal har rätt till ytterligare sjuklön.

Sjuklön och sjukpenning

Under de första 14 dagarna av din sjukperiod betalar din arbetsgivare sjuklön. Första sjukdagen är dock karenavdrag, vilket betyder att du då inte får någon lön alls. Dag 2 – 14 betalar arbetsgivaren cirka 80 procent av din lön men högst 810 kronor per dag.  

Efter dag 14 ska din arbetsgivare anmäla dig som sjuk till Försäkringskassan. Då kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Läs mer om sjukpenning här.

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du ha rätt till ytterligare ersättning utöver sjukpenningen. Det kallas inom privat sektor för sjuklöneutfyllnad. Inom staten kallas det i stället för sjukpenningtillägg och i kommunal sektor för sjuklön. Den betalas ut av din arbetsgivare. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Sjuk- och aktivitetsersättning

Om du troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du få sjuk- eller aktivitetsersättning.
Läs mer om aktivitetsersättning här.

Sjukförsäkring

Om du har tecknat sjukförsäkring kan du få ekonomiskt tillskott utöver ersättningen du får från Försäkringskassan eller din arbetsgivare. För att ta reda på vilka villkor som gäller för din sjukförsäkring tar du kontakt med det försäkringsbolag som du har tecknat din försäkring hos.
Här kan du läsa mer om den sjukförsäkring som du kan teckna genom oss.