Uppsägning

En anställning upphör normalt sett efter det att arbetstagaren eller arbetsgivaren sagt upp anställningen. Arbetstagaren kan i princip alltid säga upp sig, medan arbetsgivaren måste ha saklig grund för sin uppsägning. En anställning kan även upphöra efter avsked och hävning av anställningen samt efter en frivillig överenskommelse mellan parterna om avslut av anställningen.

Mer om uppsägning

BLI MEDLEM

AKAVIA ÄR FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR- ELLER STUDERAR TILL EKONOM, JURIST, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE ELLER KOMMUNIKATÖR.