Gå till Innehållet

Uppsägning av anställning

Lagar och regler om uppsägning på grund av arbetsbrist, varsel och avsked kan vara komplicerade. Som medlem kan du få arbetsrättsligt stöd utifrån din situation.

Uppsägning och avsked – rättigheter och skyldigheter

Det behöver du veta innan du säger upp dig

Få koll på vad som gäller för uppsägningstid, a-kassa och inkomstförsäkring om du säger upp dig från tillsvidareanställning, visstids- eller provanställning.

Överenskommelse om uppsägning

Få råd om utköp och ta del av en checklista för utköpsavtal. Om du får en överenskommelse om uppsägning – kontakta oss för individuella råd innan du skriver på.

Så lång är din uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid du har beror på din anställningsform, ditt kollektivavtal och ditt anställningsavtal samt om du säger upp dig själv eller blir uppsagd.

Avsked med omedelbar verkan

Skillnaden är stor mellan att bli avskedad med omedelbar verkan och att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Det här gäller om du blir avskedad.

Om varsel och uppsägning vid arbetsbrist

Få reda på vad som gäller vid varsel och uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Vilka regler finns enligt lag och vad ska du göra om du blir uppsagd?

Hur du säger upp dig – steg för steg

När du bestämt dig för att säga upp dig är det viktigt att du gör det på rätt sätt. Ta del av sju råd om egen uppsägning som tar dig vidare.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan