Gå till Innehållet

Den hybrida arbetsplatsen växer fram

Akavia vill ha ett mer flexibelt arbetsliv där varje medarbetares önskemål, arbetets innehåll blir utgångspunkten för en individuell mix av arbete på kontor eller distans. Kontoren får en ny roll för möten, utveckling och gemensamt lärande. Den som också har en hemarbetsplats bör få ekonomisk kompensation.

Hybridkontor

Den som arbetar hemifrån regelbundet, måste ha tillgång till en väl utformad arbetsplats i hemmet. Det kan till exempel ske i form av ersättning från arbetsgivaren, ett bruttolöneavdrag eller att det införs en möjlighet att göra skatteavdrag för kostnader som man har för sin arbetsplats hemma.

Arbetslivets regler och lagar är anpassade till att vi går till en arbetsplats och utför arbetet därifrån. Det flexibla arbetslivet, kommer att kräva en anpassning och modernisering av lagar, avtal och försäkringar.

Vi behöver kontoren för att hålla upp kreativiteten och gynna innovation och utveckling samt skapa god organisationskultur och lärande i vardagen. I de flesta verksamheter bör det finnas en fysisk arbetsplats för möten, kreativa sammankomster och social samvaro.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan