Gå till Innehållet

Rehabilitering vid sjukdom

Arbetsmiljölagen tar sikte på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det arbetet ska ge dig rätt till en bra arbetsmiljö på din arbetsplats. Tillsammans med diskrimineringslagen ger arbetsmiljölagen dig rätt att arbeta i en miljö där du inte blir diskriminerad, där du blir skyddad mot skador och där du blir sedd som en individ. Till din hjälp har du företagshälsovården eller liknande samt arbetsplatsens skyddsombud.

Vad gäller vid rehabilitering?

Arbetsgivarens ansvar

Din arbetsgivare ska via arbetsmiljöåtgärder se till att du som anställd blir skyddad mot skador och arbetsrelaterad ohälsa, fysisk så väl som psykisk. Även om det alltid är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön så måste du själv se till att du följer de arbetsmiljöåtgärder som din arbetsgivare tagit fram. Du kan även välja att arbeta som skyddsombud på din arbetsplats föra att på så sätt bidra till en bättre arbetsmiljö.

Anpassning och rehabilitering

Arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs. Det gäller att så tidigt som möjligt påbörja arbetet med arbetsanpassning för arbetstagarna (Föreskriften AFS 2020:5). 

Företagshälsovård

Din arbetsgivare är skyldig att anlita företagshälsovård eller motsvarande för sitt arbetsmiljöarbete. Företagshälsovården ska vara en oberoende resurs som arbetar med att förebygga och vidta åtgärder mot hälsorisker på din arbetsplats. Företagshälsovården ska även bidra med kunskap om sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, verksamhet och de anställdas hälsa.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Att vara sjuk på arbetet

Rehabilitering och arbetsanpassning

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som har som mål att den anställde kommer tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaro.

Sjuklön och sjukpenning

Om du är sjuk har du rätt till lagstadgad sjuklön och sjukpenning. Med kollektivavtal kan du ha rätt till ytterligare sjuklön.