Gå till Innehållet

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som har som mål att den anställde kommer tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaro.

Ditt arbetsmiljöansvar som chef

Det är viktigt att arbetsgivaren ger bra förutsättningar för medarbetaren att komma tillbaka. Det görs genom bra arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.