Gå till Innehållet

Så kan du påverka Akavia

Har du som medlem idéer och förslag gällande förbundets verksamhet och utveckling? Då kan du påverka förbundet på olika sätt.

Olika sätt att påverka

Skriv en motion till Fullmäktige

En motion är ett formellt förslag till Akavias fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande organ. En motion kan skrivas av en eller flera medlemmar samt av förbundets sektioner, professionsföreningar, lokalföreningar eller lokalombud. En motion ska ha inkommit till förbundskansliet senast den 30 juni det år fullmäktige hålls. Använd gärna följande mall för att skicka in en motion.

Förslag till förbundsstyrelsen

Som medlem har du möjlighet att skicka in ett förslag direkt till förbundsstyrelsen som är det organ inom förbundet som leder verksamheten mellan fullmäktige. Ett medlemsförslag är ett enklare och snabbare sätt framföra idéer och synpunkter till förbundet. Ditt förslag hanteras av förbundsstyrelsen som sedan återkopplar till dig.

Medverka i Akavias medlemspanel

Som medlem i Akavia har du möjlighet att dela med dig av din kompetens och dina erfarenheter genom att medverka i Akavias medlemspanel. Om du är intresserad av att vara med och bidra till förbundets arbete med att skapa bättre förutsättningar för akademiker så anmäl dig till Akavias medlemspanel.

Kontakta Akavias sektioner

Akavia har fyra sektioner, tre för yrkesverksamma medlemmar och en för studerandemedlemmar. Sektionerna är en betydelsefull del av förbundets demokratiska organisation. Vilken sektion du tillhör beror på vilken sektor du arbetar i. Du kan påverka sektionens arbete genom din rösträtt i valet av sektionsstyrelse. Om du som medlem har synpunkter eller förslag på frågor, inom sektionens område, som du tycker att sektionen ska driva kan du kontakta sektionsstyrelsen och lämna dina synpunkter direkt till styrelsen. 

Kontakta Akavias professionsstyren

Akavia har sju professionsföreningar, en för varje medlemsprofession samt en för chefer. Professionsföreningarna ska förmedla professionens specifika möjligheter, utmaningar och förutsättningar samt medverka i förbundets omvärldsbevakning av professionen och förbundets utveckling av medlemsnytta. Varje professionsförening leds av ett styre som utses årligen av förbundsstyrelsen. Om du som medlem har synpunkter eller förslag på frågor, inom professionens område, som du tycker att styret ska driva då kan du kontakta professionsstyret. 

Kontakta Akavias kansli

Du är alltid välkommen att kontakta kansliet för att se hur du på bästa sätt kan vara med och påverka ditt förbund. 

Organisation och verksamhet

Förbundets verksamhet utövas genom fullmäktige, förbundsråd, förbundsstyrelse, sektioner, professionsföreningar, fokusgrupper, lokalföreningar och lokalombud. Hur de jobbar grundar sig i våra stadgar. Här följer en mer ingående förklaring av de olika grupperna.

Aktuella frågor

Akavia driver frågor inom flera olika områden som berör våra medlemmar. Här kan du läsa mer om arbetet samt hitta det senaste inom respektive område.