Professionsföreningar

Vad gör en professionsförening?

Akavia har sju professionsföreningar, en förening för varje medlemsgrupp; ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare, kommunikatörer samt en för chefer.

Professionsföreningarna leds av ett föreningsstyre som utses årligen av förbundsstyrelsen och består av minst tre och högst sju ledamöter.

Genom professionsföreningarna har du som medlem möjlighet att engagera dig i frågor som rör den egna professionen, på ett annat sätt än genom traditionell facklig verksamhet.