Gå till Innehållet

Frågor och svar om a-kassan

Akavia och a-kassan är två separata organisationer. Få svar på några av de vanligaste frågorna om hur mycket, när och hur länge du kan få a-kassa om du blir arbetslös.

Vad är a-kassa?

A-kassa kallas vanligtvis både den organisation som administrerar arbetslöshetsförsäkringar och den ersättning du får från arbetslöshetskassan, med andra ord arbetslöshetsersättning.

En a-kassa är en försäkring som finns för att trygga individers ekonomi vid arbetslöshet. Den första a-kassan skapades redan i början av 1900-talet av facken. A-kassorna är egna organisationer och är ofta kopplade till olika yrkesområden eller fackförbund. Akavia är, som alla fackförbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), anslutna till Akademikernas a-kassa som är Sveriges största a-kassa.

Vad är en a-kassa och hur fungerar den?

A-kassa står egentligen för arbetslöshetsförsäkring och fungerar som en grundförsäkring av din lön. Genom att vara medlem i en a-kassa har du en grundtrygghet som gör att du kan få ersättning om du blir arbetslös. Alla a-kassor följer samma regelverk: lagen om arbetslöshetskassor och lagen om arbetslöshetsförsäkring.

A-kassorna är egna organisationer, även om de ofta är kopplade till olika yrkesområden eller fackförbund. Akavia är, som alla fackförbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), anslutna till Akademikernas a-kassa som är Sveriges största a-kassa.

Vad är skillnaden mellan a-kassa och inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan och medför att du kan få högre ersättning om du skulle bli arbetslös. Som medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa omfattas du av vår inkomstförsäkring. Du betalar alltså inget extra för denna. Om du blir arbetslös kan du få ersättning från a-kassan. Ersättningen kan högst bli 80 procent av 33 000 i månaden före skatt, det vill säga 26 400 kronor. Vår inkomstförsäkring kompletterar den del av din lön som överstiger taket på 33 000 kronor upp till 80 procent av 100 000 kronor.

Regler för a-kassa

När får man a-kassa?

Du kan endast få a-kassa när du är arbetslös, vilket innebär att du ska:

 1. Vara registrerad på arbetsförmedlingen. Skriv in dig första arbetslösa vardagen. Det går inte att göra i efterhand.
 2. Söka jobb aktivt.
 3. Kunna och vilja ta ett jobb minst 17 timmar per vecka.
 4. Vara beredd på att ta alla lämpliga arbeten.
 5. Befinna dig i Sverige (det finns vissa undantag).

Observera att för att ha rätt till a-kassa måste du uppfylla tre villkor: grundvillkoret, arbetsvillkoret och medlemsvillkoret.

Mer information om att söka om ersättning från a-kassan

Mer information om villkoren för Akademikernas a-kassa

Vad krävs för a-kassa?

För att kunna få ersättning från a-kassan som är grundad på din inkomst ska du uppfylla tre villkor:

 1. Grundvillkoret innebär att du är registrerad på arbetsförmedlingen och söker samt kan ta arbete i Sverige.
 2. Arbetsvillkoret innebär du har arbetat minst sex månader och minst 60 timmar per kalendermånad det senaste året. I första hand tittar a-kassan på det senaste året men tiden som man räknar på kan förlängas om du till exempel varit föräldraledig, sjuk eller studerat på heltid (även kallat överhoppningsbar tid).
 3. Medlemsvillkoret innebär att du har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Om du inte har varit medlem i 12 månader kan du få ersättning grundad på din arbetstid, vilket högst kan bli 510 kronor per dag.

Mer information om villkoren för Akademikernas a-kassa

Hur mycket ersättning får man från a-kassan?

Du kan högst få 26 400 kronor per månad före skatt i ersättning från a-kassan och din ersättningsnivå bestäms av a-kassan. Hur mycket ersättning du får beror på hur länge du varit medlem i a-kassan, hur mycket du jobbat och din tidigare inkomst.

För att få ersättning grundad på din inkomst måste du uppfylla tre villkor: medlemsvillkoret, arbetsvillkoret och grundvillkoret. Därefter baseras som regel din ersättningsnivå från a-kassan på din genomsnittliga månadsinkomst det senaste året.

Räkna ut hur mycket ersättning du kan få från Akademikernas a-kassa

Hur länge får man a-kassa?

Du kan få a-kassa i upp till 300 dagar vilket motsvarar ungefär 14 månader om du är arbetslös på heltid. Om du har barn under 18 år när du får ersättning den 300 dagen förlängs ersättningsperioden med ytterligare 150 dagar. Din ersättning beräknas veckovis och som mest kan du få ersättning för fem dagar per vecka.

Hur länge måste man ha arbetat för att få a-kassa?

För att ha rätt till ersättning från a-kassan grundad på din inkomst måste du uppfylla arbetsvillkoret. Det innebär att du som huvudregel ska ha arbetat minst sex månader och minst 60 timmar per kalendermånad det senaste året. Det finns alternativa regler för dig som studerat, genomfört totalförsvarsplikt, varit sjuk eller föräldraledig.

Mer information om hur länge du måste arbetat för att få a-kassa

Vad innebär överhoppningsbar tid när man räknar ut a-kassa?

Överhoppningsbar tid innebär att a-kassan förlänger tidsperioden för att se om du har uppfyllt arbetsvillkoret, det vill säga inräknat arbete eller företagande som förekommit det senaste året. Som mest kan fem år hoppas över. Överhoppningsbar tid är till exempel avslutade heltidsstudier, sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Mer information om överhoppningsbar tid

Kan jag få a-kassa när jag säger upp mig?

Om du säger upp dig blir du som huvudregel avstängd från din rätt till ersättning från a-kassan i 45 dagar, vilket motsvarar 9 veckor. Det kan dock finnas skäl som medför att du kan undvika avstängning hos a-kassan.

Om du blir avstängd i 45 dagar betalas ersättningen ut efter två obligatoriska karensdagar. De 45 dagarna och de två karensdagarna dras inte av från den 300 dagar långa ersättningsperioden.

Mer information om a-kassa när du säger upp dig

Hur mycket betalar man till a-kassa?

De flesta a-kassor i Sverige har en medlemsavgift på 100-200 kronor. Hur mycket du betalar till a-kassan styrs bland annat av hur stor risk för arbetslöshet det är för medlemmarna i den a-kassan. Enligt den senaste arbetslöshetsrapporten från Akademikernas a-kassa är 91 procent av akademikerna i Sverige sysselsatta och deras medlemsavgift är 130 kronor per månad.

Du kan välja att betala din medlemsavgift till Akademikernas a-kassa direkt till dem eller få med din medlemsavgift till a-kassan på din faktura från Akavia. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Är a-kassan avdragsgill?

Ja. Sedan den 1 juli 2022 är det möjligt att göra avdrag för de medlemsavgifter du betalat till din a-kassa, vilket medför att a-kassan blir billigare. Skatteavdraget är på 25 procent och skattereduktionen görs automatiskt via Skatteverket och Akademikernas a-kassa, du behöver därmed inte göra någonting.

Mer information om skattereduktion av a-kassan

Vad händer om man blir arbetslös utan a-kassa?

Om du blir arbetslös och inte är medlem i en a-kassa kan du i vissa fall få grundersättning om du är över 20 år. Beroende på hur mycket du har arbetat tidigare kan du få högst 11 220 kronor i månaden.

Mer om ersättning vid arbetslöshet utan a-kassa

Vilken a-kassa ska jag välja?

Vilken a-kassa du ska välja beror på vilket yrkesområde och bransch du arbetar inom. A-kassorna är ofta kopplade till olika yrkesområden eller fackförbund. Akavia är, som alla fackförbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), anslutna till Akademikernas a-kassa som är Sveriges största a-kassa. Det innebär att du behöver vara med i Akademikernas a-kassa för att ta del av Akavias inkomstförsäkring.

Mer om Akavias inkomstförsäkring

Vem kan vara med i Akademikernas a-kassa?

För att kunna bli medlem i Akademikernas a-kassa behöver du uppfylla ett av följande villkor:

 • Du har 150 högskolepoäng.
 • Du avslutade studier innan 2007 och har 120 akademiska poäng.
 • Du studerar just nu och har som avsikt att ta 180 högskolepoäng.
 • Du har varit medlem hos Akademikernas a-kassa tidigare.
 • Du har en utländsk högskoleutbildning eller annan bakgrund som motsvarar en kandidatexamen.
 • Du arbetar inom något av de yrken som ansluts till fackförbund inom Saco och Vårdförbundet. Du är chef, specialist eller kvalificerad handläggare eller kommunikatör och din tjänst innehas normalt av någon med akademisk utbildning.

Villkor för medlemskap i Akademikernas a-kassa

Hur byter man a-kassa till Akademikernas a-kassa?

Du får flytta med den tid du varit med som betalande medlem i en annan a-kassa till din nya a-kassa. Det är viktigt att det inte blir något glapp i medlemstiden. För att undvika det behöver du fylla i en medlemsansökan till Akademikernas och kryssa i att du vill ha deras hjälp så hjälper de dig med bytet.

Vad händer med a-kassan om jag byter fackförbund?

Om du idag är medlem i ett annat fackförbund och vill byta till Akavia kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på gällande a-kassa och inkomstförsäkring när du byter fackförbund. Akavia och Akademikernas a-kassa är två separata organisationer och du kan betala din avgift till a-kassan via din faktura från Akavia. Kontakta oss om du vill betala avgiften till a-kassan via oss.

Byter du från Akavia till ett annat fackförbund som är med i Saco bör du fortsätta vara medlem i Akademikernas a-kassa, eftersom samtliga Sacoförbund är anslutna till Akademikernas a-kassa och därmed har en inkomstförsäkring som är beroende av deras beslut om ersättning. Betalar du din avgift till Akademikernas a-kassa via Akavia kommer a-kassan automatiskt ta över faktureringen om du väljer att avsluta ditt medlemskap i Akavia.

A-kassa med eget företag

A-kassa för dig som är egenföretagare

Givetvis kan du som egenföretagare också få ersättning från a-kassan om du skulle bli arbetslös. Det finns särskilda regler kring detta: Mer om a-kassa för egenföretagare.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

A-kassa och inkomstförsäkring för egenföretagare

Du som har eget företag kan ha rätt till ersättning vid arbetslöshet. Få en överblick om hur det fungerar och vad som gäller för dig som är egenföretagare.

Försäkra din lön med Akavias inkomstförsäkring

Som medlem ingår Akavias inkomstförsäkring. Den kompletterar a-kassan och försäkrar 80 procent av din inkomst upp till ett tak på 100 000 kronor.