Gå till Innehållet

Sjuk- och aktivitetsersättning

Sjukersättning kan du få ifall du på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning troligtvis aldrig kommer att kunna jobba heltid. Om du är under 30 och sjuk minst 1 år och kan jobba till viss del kan du i stället få aktivitetsersättning.

Vilka regler gäller?

Vad krävs för att få sjukersättning?

Sjukersättning kan du få ifall du på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning troligtvis aldrig kommer att kunna jobba heltid. Du kan få sjukersättning från och med juli det år du fyller 19 år till och med månaden innan du fyller 65 år.

Beroende på hur nedsatt din arbetsförmåga är kan du få sjukersättning på 100, 75, 50 eller 25 procent. Det krävs även att du är försäkrad i Sverige och att du var det när du blev sjuk.

Hur gör jag för att få sjukersättning?

Du ansöker om sjukersättning via Försäkringskassan. Där kan du även få mer information om vilka regler som gäller och hur mycket du kan få i ersättning.

Vad krävs för att få aktivitetsersättning?

Aktivitetsersättning kan betalas ut till dig som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning inte kan jobba heltid under minst ett år. Du kan få aktivitetsersättning från och med juli det året du fyller 19 år till och med månaden innan du fyller 30. Det krävs även att du är försäkrad i Sverige och att du var det när du blev sjuk.

Hur gör jag för att få aktivitetsersättning?

Du ansöker om aktivitetsersättning via Försäkringskassan. Där kan du även få mer information om vilka regler som gäller och hur mycket du kan få i ersättning.

Kollektivavtal och försäkringar

Om du har jobbat på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du ha rätt till ytterligare ersättning. Samma sak gäller om du har tecknat vissa typer av försäkringar, antingen själv eller genom din arbetsgivare. Kolla upp vad som står i ditt kollektivavtal och ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som gäller för just dig.

SGI (sjuklönegrundade inkomst)

Om du är sjuk just nu men kommer att kunna jobba heltid i framtiden kan du i stället få sjukpenning. Hur mycket du får då beror på din SGI, det vill säga din sjukpenninggrundande inkomst.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

Arbetsskada och ersättning

Om du skadar dig i arbetet kan du ha rätt till ersättning. Den måste du alltid ansöka om själv.

Rehabilitering och arbetsanpassning

Arbetsmiljölagen tar sikte på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det arbetet ska ge dig rätt till en bra arbetsmiljö på din arbetsplats. Tillsammans med diskrimineringslagen ger arbetsmiljölagen dig rätt att arbeta i en miljö där du inte blir diskriminerad, där du blir skyddad mot skador och där du blir sedd som en individ. Till din hjälp har du företagshälsovården eller liknande samt arbetsplatsens skyddsombud.