Arbetsskada

Här hittar du information om vilka åtgärder du som arbetsgivare behöver vidta om någon anställd råkar ut för en arbetsskada.

Anmäl skadan

Om en anställd skadar sig i arbetet ska du som arbetsgivare omedelbart anmäla det till Försäkringskassan. Det gäller även mindre allvarliga skador samt skador under resa till och från arbetet. I vissa fall ska du som arbetsgivare anmäla skador eller tillbud till Arbetsmiljöverket.

Här kan du anmäla arbetsskada

Arbetstagaren ansöker själv om eventuell ersättning

Anmälan kan leda till att den anställde får viss ersättning från Försäkringskassan. Hen kan även ha rätt till ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna i fall av arbetsskada. Den anställde måste alltid själv ansöka om ersättning.

Här kan den anställde ansöka om ersättning