Gå till Innehållet

Arbetsskada

Här hittar du information om vilka åtgärder du som arbetsgivare behöver vidta om någon anställd råkar ut för en arbetsskada.

Anmäl skadan

Om en anställd skadar sig i arbetet ska du som arbetsgivare omedelbart anmäla det till Försäkringskassan. Det gäller även mindre allvarliga skador samt skador under resa till och från arbetet. I vissa fall ska du som arbetsgivare anmäla skador eller tillbud till Arbetsmiljöverket.

Arbetstagaren ansöker själv om eventuell ersättning

Anmälan kan leda till att den anställde får viss ersättning från Försäkringskassan. Hen kan även ha rätt till ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna i fall av arbetsskada. Den anställde måste alltid själv ansöka om ersättning.

Om ditt arbetsmiljöansvar som chef

Rehabilitering vid sjukdom

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som har som mål att den anställde kommer tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaro.

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön innefattar bland annat utformningen av arbetsplatsen, utrustning samt ventilation. Här hittar du information som du kan ha hjälp av i ditt arbete rörande den fysiska arbetsmiljön.