Gå till Innehållet

Hängavtal

En del privata arbetsgivare har inget kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivaren kan trots det vilja tillämpa ett kollektivavtal för sin bransch. Det görs genom att teckna ett hängavtal.

Vad innebär ett hängavtal?

Fördelar med hängavtal

Ett hängavtal innebär att arbetsgivaren och den fackliga organisationen är överens om att följa ett befintligt kollektivavtals regler som gäller för den aktuella branschen. I praktiken innebär det att de anställda erbjuds samma villkor som anställda hos arbetsgivare som har kollektivavtal.

Fördelar med hängavtal för dig som är anställd:

 • Anställningsvillkor utarbetade av de centrala parterna.
 • Rätt till hjälp från Trygghetsrådet, som bland annat kan ge personligt stöd och i vissa fall kompletterande inkomstskydd om du blir uppsagd.
 • Avtal om lönerevision och medarbetarsamtal med mera.
 • ITP (Industrins och Handels tilläggspension), TGL (Tjänstegrupplivförsäkring) och TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada).
 • Möjlighet till fackligt inflytande på arbetsplatsen.

 Fördelar med hängavtal för företaget:

 • Konkurrensneutrala och enhetliga anställningsvillkor för företagets tjänstemän.
 • Anställningsvillkor som är standard på arbetsmarknaden.
 • Hjälp från Trygghetsrådet vid driftsinskränkning.
 • Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Fredsplikt
 • Lättare att rekrytera kvalificerad personal.

Hur gör jag som arbetsgivare för att teckna hängavtal?

Kontakta oss för att komma överens om vilket avtal som passar bäst för ditt företag. Därefter får du avtalshandlingar för underskrift samt ytterligare information.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Kollektivavtalets fördelar

Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla tjänstepension, ekonomisk ersättning vid sjukdom och föräldralön. Kollektivavtal kan även ge dig längre semester och övertidsersättning.

Vinster med kollektivavtal

Kollektivavtalet har ett stort ekonomiskt värde för dig. De avtal Akavia har tecknat med arbetsgivarna ger dig ekonomisk trygghet under och efter ditt arbetsliv och om du skulle bli uppsagd. Här listar vi åtta sätt som kollektivavtalet ger dig mer i plånboken.