Kollektivavtal ger dig mer i plånboken

Kollektivavtalet har ett stort ekonomiskt värde för dig. De avtal Akavia har tecknat med arbetsgivarna ger dig ekonomisk trygghet under och efter ditt arbetsliv och om du skulle bli uppsagd. Här listar vi åtta sätt som kollektivavtalet ger dig mer i plånboken.

Mer i plånboken med kollektivavtal

 1. Årlig lönerevision

  Kollektivavtalet ger rätt till lönesamtal och årlig lönerevision och reglerar hur processen kring lönerevisionen ska gå till.

 2. Tjänstepension

  Kollektivavtalet ger rätt till tjänstepension, vilket är värt mycket för din ekonomiska trygghet i framtiden. Kollektivavtalet är också en garanti för låga avgifter, vilket gör att det samlade framtida värdet av tjänstepensionen sannolikt blir högre än om du placerar samma summa pengar utanför den kollektivavtalade tjänstepensionslösningen.

 3. Semestertillägg

  Semesterlönetillägget i samband med semesteruttag är generellt sett högre om det finns kollektivavtal.

 4. Arbetstid, Övertids- och restidsersättning

  Genom kollektivavtal kan det tas fram anpassade arbetstidsregler. Vissa avtal innehåller till exempel regleringar om en ordinarie arbetsvecka som är kortare än 40 timmar. Kollektivavtal ger dig också rätt till ersättning för övertid eller restid.

 5. Sjuklön

  Om du skulle bli sjuk kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Ifall din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan du dessutom få ytterligare ersättning som komplement till sjukpenningen. Inom privat sektor kallas det för sjuklöneutfyllnad, inom staten kallas det för sjukpenningtillägg och i kommunal sektor för sjuklön. Den betalas ut av din arbetsgivare.

 6. Föräldralön

  Tack vare kollektivavtal kan du få kompletterande ersättning utöver föräldrapenningen. Det kallas föräldralön och betalas ut av din arbetsgivare. Hur mycket du får i föräldralön beror på vad som står i ert kollektivavtal. Ofta beror storleken på föräldralönen på hur länge du har varit anställd.

 7. Arbetsskada

  Skulle du skada dig i arbetet, eller under resan till och från arbetet, ger försäkringen i kollektivavtalet (TFA) kompletterande ersättning utöver sjukpenning och sjuklön. Den fyller ut ersättningen upp till nästan 100 procent av lönen. Kollektivavtalet kompletterar även eventuell livränta från Försäkringskassan om din skada innebär att du i framtiden inte kan arbeta helt eller delvis. Kollektivavtalet kompletterar då ersättningen upp till nästan 100 procent av din lön.

 8. Omställningsstöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist

  Skulle du bli uppsagd på grund av arbetsbrist har du ett bättre skydd med ett kollektivavtal i ryggen. Omställningsstödet ser lite olika ut beroende på var du arbetar. I grunden består stödet av två delar. Dels en personlig rådgivare som stöttar dig och utmanar på vägen till ett nytt jobb, dels ekonomisk ersättning som ett komplement till a-kassan.