Lönestatistik

Som medlem får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för akademiker. Jämför din lön med andra med samma utbildning och titel.

Lönestatistik

Man ska inte alltid jämföra sig med andra, men ibland kan det vara av betydelse, inte minst när det gäller lön. Med vår databas för lönestatistik kan du som medlem få relevant och korrekt statistik för din yrkesgrupp. Du kan själv på ett enkelt sätt söka fram rätt lön utifrån din individuella profil och profession.

 

Till lönestatistiken (för medlemmar)

Varför behöver jag lönestatistik?

Vår lönestatistik är till för dig, och alla våra yrkesgrupper, som vill ha en marknadsmässig korrekt lön. Med stöd i vår lönestatistik går du in i en löneförhandling påläst och med ett rimligt och underbyggt anspråk.

Vad ingår i lönestatistiken?

I lönestatistiken ingår relevant och korrekt statistik för ditt yrke, ner på individnivå (utbildning, profession, tjänst, sektor, kön, examensår, chef med mera). En databas exklusivt tillgänglig för medlemmar, som innehåller förmodligen Sverige bästa lönestatistik. Vår statistik har tydligt avgränsade grupper, som bara fokuserar på Akavias medlemsgrupper.

Statistisk och kunskap förnyas varje år via ny enkät, gemensamt för hela Saco med en årlig lönerapport och djupanalyser av just din bransch.

Alla relevanta branscher finns inkluderade i statistiken.

Vad får jag från lönestatistiken?

Du får en lätthanterlig och överskådlig lönestatistik för din yrkesgrupp på Sacos hemsida. Du kan till exempel exportera den som pdf för att vara förberedd inför en löneförhandling. Statistiken är exklusiv för medlemmar i Saco-förbund.

Vad får jag från lönestatistiken?

Du får en lätthanterlig och överskådlig lönestatistik för din yrkesgrupp på Sacos hemsida. Du kan till exempel exportera den som pdf för att vara förberedd inför en löneförhandling. Statistiken är exklusiv för medlemmar i Saco-förbund.