Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Lönestatistik

Akavia samlar Sveriges bästa lönestatistik för akademiker i verktyget Saco-lönesök. Du kan enkelt söka fram rätt lön utifrån din individuella profil och se korrekt statistik för din yrkesgrupp. Som medlem i Akavia har du fri tillgång till Saco-lönesök och ett viktigt verktyg när du ska löneförhandla.

)

Lönestatistik

Man kan inte alltid jämföra sig med andra, men ibland kan det vara av betydelse, inte minst när det gäller lön. Med vår databas för lönestatistik kan du som medlem få relevant och korrekt statistik för din yrkesgrupp. Du kan själv på ett enkelt sätt söka fram rätt lön utifrån din individuella profil och profession.

För tillfället administreras vår lönestatistik via våra gamla webbsidor. Inom kort kommer du åt den via akavia.se. För att komma åt lönestatistiken följer du nedan länkar. Kräver inloggning.

Till lönestatistiken (för medlemmar)

Varför behöver jag lönestatistik?

Vår lönestatistik är till för dig, och alla våra yrkesgrupper, som vill ha en marknadsmässig korrekt lön. Med stöd i vår lönestatistik går du in i en löneförhandling påläst och med ett rimligt och underbyggt anspråk.

Vad ingår i lönestatistiken?

I lönestatistiken ingår relevant och korrekt statistik för ditt yrke, ner på individnivå (utbildning, profession, tjänst, sektor, kön, examensår, chef med mera). En databas exklusivt tillgänglig för medlemmar, som innehåller förmodligen Sverige bästa lönestatistik. Vår statistik har tydligt avgränsade grupper, som bara fokuserar på Akavias medlemsgrupper.

Statistisk och kunskap förnyas varje år via ny enkät, gemensamt för hela Saco med en årlig lönerapport och djupanalyser av just din bransch.

Alla relevanta branscher finns inkluderade i statistiken.

Vad får jag från lönestatistiken?

Du får en lätthanterlig och överskådlig lönestatistik för din yrkesgrupp på Sacos hemsida. Du kan till exempel exportera den som pdf för att vara förberedd inför en löneförhandling. Statistiken är exklusiv för medlemmar i Saco-förbund.

HAR DU SVARAT PÅ LÖNEENKÄTEN?

Frågorna tar bara några minuter att besvara och ditt svar är viktigt.