Gå till Innehållet

Hur du säger upp dig – steg för steg

När du bestämt dig för att säga upp dig är det viktigt att du gör det på rätt sätt. Ta del av sju råd om egen uppsägning som tar dig vidare.

Jag vill säga upp mig – hur gör jag?

Hur säger man upp sig?

Att lämna ett jobb kan både vara spännande och jobbigt. Oavsett är det mycket du behöver ha koll på. Därför har vi samlat sju råd om hur du avslutar din anställning på bästa sätt.

Det är några saker som är viktiga att veta innan du säger upp dig. Behöver du personlig rådgivning eller arbetsrättsligt stöd kan du som medlem alltid kontakta oss

 1. Gör en plan för din uppsägning

  Innan du bestämmer dig för att säga upp dig är det mycket att ta ställning till vad gäller ett nytt jobberbjudande. Gå igenom checklistan för anställningsavtal, eftersom det finns en del saker ett nytt anställningsavtal.

  Om du säger upp dig själv är uppsägningen bindande och kan endast återtas direkt därefter. Det är därför viktigt att du noga funderar över ditt beslut innan du avslutar din anställning.

 2. Att berätta varför du säger upp dig

  Du har egentligen ingen skyldighet att berätta varför du säger upp dig men troligtvis är din arbetsgivare är intresserad av orsakerna till att du slutar. Förbered dig genom att skriv en lista på vilka anledningar du vill ange och ta upp med din arbetsgivare.

  Självklart kan du ta upp konstruktiv kritik – det kan vara värdefullt för arbetsgivaren att höra. Tänk på att fokusera på framtiden, håll dig lugn och avsluta på ett professionellt sätt.

 3. Prata med din chef

  Utifrån vilken relation du har med din chef kan det finnas olika anledningar att ha ett möte för att berätta att du vill säga upp dig. Om du väljer att boka in ett fysiskt möte, mejla, höras över videosamtal eller telefon är helt upp till dig. Däremot är god kommunikation a och o vid egen uppsägning så att det blir tydligt för din arbetsgivare att du säger upp dig.


  Om du väljer att ha ett möte eller samtal med din chef är det viktigt att du tänker igenom om det finns något moterbjudande som kan få dig att ändra ditt beslut. Arbetsgivaren kan komma med förslag på förändringar som påverkar ditt beslut, som förändringar i arbetsuppgifter eller lön. Då är det bra att vara förberedd och veta hur du vill ta ställning till eventuella invändningar.

 4. Skriftlig uppsägning – uppsägningsbrev

  Oavsett vilken sektor du jobbar inom rekommenderar vi att du säger upp dig skriftligt på grund av bevisskäl. Det är även viktigt att du får en bekräftelse på att din arbetsgivare tagit del av informationen till exempel genom en läskvittens på mejlet, alternativt att du överlämnar samma text till arbetsgivaren. Inkludera även från vilket datum du säger upp dig.


  En uppsägning gäller i princip inte förrän arbetsgivaren eller någon annan behörig företrädare för denne fått del av den. Det är du som måste bevisa att arbetsgivaren fått handlingen. Genom att arbetsgivaren kan bekräfta att hen tagit emot din uppsägning och från vilket datum uppsägningen undviker du missförstånd och onödiga tvister.


  Du kan säga upp dig muntligt om du jobbar inom privat eller kommunal sektor. Är du anställd inom staten krävs en skriftlig uppsägning för att den ska vara giltig. Du behöver inte ange något skäl till uppsägningen.

  Säga upp sig skriftligt, förslag på uppsägningsmall:

  [dagens datum inklusive år]
  Hej [chefens namn],

  Jag meddelar härmed att jag säger upp min anställning som [titel] hos [arbetsgivaren/arbetsplatsen]. Min sista anställningsdag blir [datum inklusive år].

  Hälsningar,

  [ditt för- och efternamn]


  Observera att du måste se till att arbetsgivaren bekräftar att hen mottagit uppsägningen. Ett sätt är att skriva ut, underteckna, datera och lämna över dokumentet till arbetsgivaren samt be hen att göra desamma.

 5. Arbetsintyg och referenser

  Även om du ska sluta och fokus är framåt är det viktigt att bibehålla relationer och kontakter. Att avsluta snyggt och lämna kontaktuppgifter till kollegor gynnar ditt nätverk och framtida referenser.


  Be om ett tjänstgöringsbetyg med omdömen från närmaste chef i god tid innan du slutar. Det kan annars glömmas bort och vara svårare att be om vid senare tillfälle.

 6. Att ångra egen uppsägning

  En egen uppsägning är bindande. Den kan endast återtas under extrema omständigheter om du exempelvis blivit provocerad att säga upp dig. Då behöver du agera i direkt anslutning till händelsen.
 7. Innan du slutar – det gäller under uppsägningstiden

  Eftersom din anställning pågår fullt ut fram till din sista anställningsdag är du arbetsskyldig under din uppsägningstid såvida du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat. I så fall bör en sådan överenskommelse vara skriftlig för att undvika missförstånd och tvister.


  Innan din sista anställningsdag ska du lämna tillbaka arbetsredskap och material som du haft tillgång till under din anställning och helst få en skriftlig bekräftelse på att du gjort detta.

  Viktigt! Du får inte för egen eller annans räkning kopiera, spara eller föra över arbetsmaterial, uppgifter eller dokument som tillhör arbetsgivaren. Du får inte heller radera något sådant material. Du är skyldig att lämna tillbaka allt som är arbetsgivarens egendom.

  Om du bryter mot detta kan du riskera att en eventuell överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare hävs eller att den återstående uppsägningstiden avbryts genom att arbetsgivaren i stället avskedar dig samt att din arbetsgivare kräver dig på skadestånd.

Innan du säger upp dig

Viktigt att veta vid egen uppsägning

Få koll på vad som gäller för uppsägningstid, a-kassa och inkomstförsäkring om du säger upp dig från tillsvidareanställning, visstids- eller provanställning.

Din uppsägningstid enligt las och kollektivavtal

Hur lång uppsägningstid du har beror på din anställningsform, ditt kollektivavtal och ditt anställningsavtal samt om du säger upp dig själv eller blir uppsagd.

Om semester när du säger upp dig

Få svar på vad som händer med din semester under uppsägningstiden och vilken ersättning du kan få för dina intjänade semesterdagar.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem