Gå till Innehållet

Regler enligt semesterlagen eller kollektivavtal

Semesterlagen reglerar din rätt till semester som anställd och innehåller bland annat regler för hur semesterlön och semesterersättning ska beräknas om det inte finns kollektivavtal. Den reglerar även när du har rätt att ta semester, din rätt att spara semesterdagar och hur det fungerar med semester i samband med uppsägning och sjukdom. 

Det går även att få bättre villkor för din semester genom kollektivavtal. Utöver villkoren för semester i ett kollektivavtal kan du även individuellt förhandla till dig längre semester genom att avstå övertids- och/eller restidsersättning mot fler semesterdagar eller liknande. 

Så lång semester har du rätt till

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar, det vill säga fem veckor per semesterår. 

Har din arbetsplats kollektivavtal är det vanligt att du har fler semesterdagar än så. Du kan dessutom förhandla dig till längre semester genom att avstå övertids- och/eller restidsersättning, eller liknande. Det skrivs i så fall in i ditt anställningsavtal. 

Då har du rätt att ta ut dina semesterdagar

När får jag ta ut min semester?

Enligt semesterlagen har du som anställd rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden 1 juni till 31 augusti, om inte annat har avtalats.

Det går att avtala lokalt om att ha en utsträckt semesterperiod, det vill säga förlänga perioden inom vilken du kan ta ut din sammanhängande sommarsemester, till exempelvis mellan maj och september istället för mellan juni och augusti.  

Besked och beslut om semester

Du har rätt att få besked från din arbetsgivare om när du får ta ut din sommarsemester minst två månader i förväg. Om det finns särskilda skäl kan denna tid minskas till en månad. 

Enligt semesterlagen har din fackliga föreningen har medbestämmanderätt och förhandlingsmöjligheter om när semestern kan tas ut på arbetsplatsen.

Spara semesterdagar

Måste man ta semester eller kan man spara den?

Syftet med semesterlagen är att säkra din rätt till återhämtning och vila som arbetstagare. Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per semesterår, oavsett din ålder eller anställningsform. Om du arbetar deltid eller oregelbundet räknas ledigheten om så att den motsvarar 25 lediga dagar. Du kan spara semester till framtida semesterår men det är endast intjänade semesterdagar som går att spara.

Hur många semesterdagar får man spara?

Som regel ska du ta ut tjugo semesterdagar under semesteråret och semesterlagen ger dig rätt till tjugofem semesterdagar per år. Det innebär att du som mest kan spara fem semesterdagar till ett senare semesterår, förutsatt att du tjänat in semeterdagarna och att de därmed är betalda semesterdagar.

Har du fler än tjugofem semesterdagar och omfattas av kollektivavtal finns det ofta särskilda regler för hur många dagar du kan spara i kollektivavtalet. Saknar din arbetsplats kollektivavtal kan du vanligtvis inte spara fler än fem dagar per år, däremot kan du enskilt avtala om det i ditt anställningsavtal.

Hur länge kan jag spara semesterdagar?

Sparade semesterdagar ska tas ut inom fem år, från och med slutet av det semesterår som de sparades. Om det inte är möjligt får du semesterdagarna utbetalda i pengar istället, motsvarande din semesterlön.

Det är även möjligt att komma överens om att semesterdagarna ska kunna tas ut det under året efter, det vill säga det sjätte semesteråret.

När får jag nya semesterdagar?

Du får nya semesterdagar när din arbetsplats påbörjar ett nytt semesterår. Vilken tidsperiod som är ett semesterår kan variera men vanligast är att semesteråret sträcker sig från 1 april till 31 mars.

Det är även vanligt att ha ett justerat semesterår vilket istället sträcker sig från 1 januari till 31 december. 

 

Semesterår och intjänandeår

Vad innebär ett semesterår?

Semesterår är den tolvmånadersperiod då du kan ta ut din intjänade semester. Din rätt till betald semester tjänar du in den föregående tolvmånadersperioden, vilket kallas intjänandeår. 

Vad innebär ett intjänandeår?

Intjänandeår är den tolvmånadersperiod då du tjänar in din rätt till betald semester det efterföljande året. Tolvmånadersperioden som följer ett intjänandeår kallas semesterår, eftersom det är då du kan du ta ut de semesterdagar du tjänat in. 

När är ett semesterår?

Det vanligaste är att ett semesterår sträcker sig från 1 april till 31 mars. Om din arbetsplats har ett justerat semesterår omfattar det istället 1 januari till 31 december. 

Inom offentlig sektor (stat, kommun och landsting) och hos vissa privata arbetsgivare sammanfaller intjänandeåret och semesteråret och följer kalenderåret (1 januari – 31 december). Då har du alltid rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår, men hur många betalda semesterdagar du har rätt till beror på när under året du anställdes eller om du avslutar din anställning innan kalenderåret är slut.

Förskottssemester

Vad innebär förskottssemester?

Du har alltid rätt till 25 semesterdagar men din rätt till ersättning under semestern, så kallad semesterlön, behöver du tjäna in. Förskottssemester innebär att du får ersättning under din semester (semesterlön) trots att du inte tjänat in betalda semesterdagar ännu. 

Skuld vid förskottssemester

Om du tar ut förskottssemester uppstår en skuld till din arbetsgivare som motsvarar det löneavdrag som annars skulle ha gjorts om du tagit ut obetald semester. 

Om din arbetsplats inte har kollektivavtal skrivs skulden för förskottssemester av efter fem år och räknas från den dag då förskottssemesterlönen betalades ut.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats bör du kontrollera vad som står i ditt avtal, eftersom relgeringen av skuld vid förskottssemester kan se olika ut beroende på kollektivavtal. Vanligen räknas de fem åren från den första anställningsdagen, inte fem år från den dag förskottssemesterlönen betalades ut.

Skulden avskrivs även om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller blir uppsagd på grund av sjukdom. Skulle du däremot säga upp dig själv innan skulden är avskriven blir du återbetalningsskyldig till din arbetsgivare. 

Du behöver inte ta ut förskottssemester

Det är viktigt att känna till att du inte är skyldig att ta ut förskottssemester även om du blir erbjuden det av din arbetsgivare. 

Betala tillbaka skuld för förskottssemester

Om du blir återbetalningsskyldig för att du tagit ut förskottssemester brukar den summan vanligtvis dras från din sista månadslön.