Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Allt om lönesamtalet

Snart dags att löneförhandla? Här hittar du stegen till hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att tänka på under lönesamtalet. Som medlem i Akavia har du dessutom tillgång till Sveriges bästa lönestatistik.

)

Lönesamtalet under pandemin

 • Tänk på att hålla din chef underrättad om vad du gör

  Det är arbetsgivarens ansvar att se till att hålla löpande kontakt med dig som anställd. Om chefen inte bokar in möten med dig så kan du behöva ta det ansvaret själv, eftersom det är viktigt för dig att hålla din chef underrättad om vad du gör. Det blir även än mer relevant att delge chefen löpande om framgångar via mejl när du gjort något bra.

 • Förhandla digitalt 

  Dialogen bör, om den inte kan ske fysiskt, genomföras på telefon eller ännu hellre digitalt där ni ser varandra. Mejl är inget bra verktyg för en förhandling, eftersom det inte går att resonera kring olika frågor. Däremot kan du använda mejl för att följa upp, om inte chefen skriver en sammanfattning om vad man kom överens om, kan du göra det själv.

 • Ursäkta inte allt med tekniken 

  Det är ökade krav på att kunna använda och hantera tekniken nu under en mer digitaliserad arbetsmiljö. Det är givet att detta också leder till att det ibland blir problem. Men det är inte så klokt att skylla alla eventuella missar som skett i din leverans på tekniska problem. Utan försök vara nyanserad om du har kritik mot de tekniska lösningarnas inverkan på ditt arbete.

Inför lönesamtalet

 

 • Medarbetarsamtal/Utvecklingssamtal

  Boka in samtalet så att du har tid att förbereda dig. Om du inte har ett medarbetarsamtal så kommer det att finnas vissa utmaningar i samband med lönesamtalet. Mötet syftar till att lägga upp en strategi för året så att du får tydlighet i arbetsinnehåll och vilka mål du ska uppnå. Detta finns reglerat i många av Akavias kollektivavtal.
 • Förbered dig med fakta

  Gör en lista med vad du har åstadkommit. Var så konkret som möjligt kring uppnådda mål och resultat. Det kan handla om att du har bytt roll, fått utökat ansvar, levererat innan en deadline, tagit dig an ett extra projekt eller löst en uppgift på ett bra sätt. Fokusera på dina mål och om du uppfyllt eller överträffat dessa. Utgå från det ni pratat om under medarbetarsamtalet.
 • Vikten av kollektivavtal

  Rätten till en lönerevision kommer genom kollektivavtal. Det finns många kollektivavtal med många olika lösningar. Så det kan vara relevant för dig att stämma av vad som gäller enligt just ditt kollektivavtal.
 • Lönekriterier

  Det kan skilja sig från bolag till bolag. Medan någon premierar ren leverans har andra mjuka värden i fokus, som sociala förmågor. Stäm även av med din chef hur kriterierna ska tolkas.
 • Använd Akavias lönestatistik

  Genom ditt medlemskap har du tillgång till en av Sveriges bästa underlag för akademikers lön. Jämför din lön beroende på erfarenhet och befattning.
 • Rådfråga Akavias experter om lön

  Inför lönesamtalet kan du ringa oss på Akavia genom medlemsrådgivningen och prata direkt med en förhandlare som kan lön och lönerådgivning. Du kan få coachning och stöttning inför ditt lönesamtal.
 • Rådfråga lokala förtroendevalda

  Om det finns lokala förtroendevalda för Saco-S, Akademikerförbunden, Saco-förbunden eller Akavia på din arbetsplats är det klokt att också prata med dem. Detta är personer som kan ha mycket lokal kännedom om löneläget på just din arbetsplats.
 • Stäm av i ditt nätverk

  Använd de kontakter du har och prata gärna med andra inom din bransch, eller på ditt företag i liknande roller för att få mer korrekt underlag om löneläget på just din arbetsplats, eller inom ditt yrke.
 • Boosta självförtroendet

  Hitta en person som du litar på och som kan stärka dig och påminna dig om ditt värde. Det kan handla om en vän, en kollega eller en släktning. Du kommer bättre rustad till mötet om du har energi och gott självförtroende.
 • Ny chef

  Om du har en ny chef kan du göra research så att du vet hur du för samtal med just den personen. Olika chefer kan kräva olika ingångar i förhandlingen eller olika argumentationsteknik. Med en helt ny chef kan det också vara av vikt att säkerställa att hen har fått underlag från din tidigare chef om din leverans. Så om hen inte redan har koll på detta, kan du behöva påminna om det.

Under lönesamtalet

När du gjort ditt förarbete är du väl förberedd för samtalet. Under lönesamtalet är detta en klok strategi att lägga upp ditt budskap på:

 • Din leverans

  Gå igenom vad du arbetar med och vad du gjort under året. Det kan uppfattas som trivialt, men det kan vara viktigt att få samsyn med chefen i vad du faktiskt gör. Lyft de saker som gått bäst för dig och hur du anser att du uppfyllt dina mål. Lägg gärna till om du även kan styrka vad som gått bra genom feedback från chefer, kollegor, kunder eller leverantörer. Om du vill förstärka något som du gjort extra bra i skrift genom ett mejl - skicka gärna det inför samtalet samt att du löpande under arbetsåret kan behöva göra din chef uppmärksam på när det går bra. Det finns två viktiga regler i lönesamtalet. Undvik att jämföra dig med kollegor, utgå bara från din egen insats. Hota inte om att du ska säga upp dig om du inte avser agera på frågan. Arbetsgivaren synar ofta den typen av utspel.

 • Gå igenom löneläget

  Hur ser löneläget ut i relation till din roll baserat på Akavias lönestatistik, samt den feedback du fått om du rådfrågat någon av Akavias förhandlare, kollegor eller lokala förtroendevalda inför samtalet.

 • Presentera ditt förslag till lön

  Presentera din syn på din lön och vad du anser är en rimlig löneökning i kronor eller procent. Invänta arbetsgivarens återkoppling.

 • Om ni inte kan enas

  Om ni inte kan enas om ett lönepåslag så kan du försöka vara kreativ. Går det att förhandla om andra delar än ren lön. Det kan handla om att få träna på arbetstid, en extra pensionsutbetalning, fler semesterdagar eller en spetsutbildning. Om ni står långt ifrån varandra och arbetsgivaren ger ett slutligt förslag till lön ska du fråga vad som krävs för att du ska nå det löneläge du tänkt, samt be att ni lägger upp en handlingsplan framåt för att nå den löneutvecklingen du önskar.

 

 

 

 

Löneförhandling – nytt arbete

Akavia kan se att det är vid byte av tjänst inom bolaget eller till ny tjänst i annat bolag som våra medlemmar har störst möjlighet att få upp lönen. Här kan du läsa våra tio bästa råd inför denna löneförhandling:

 1. Undvik att prata lön för tidigt

  Många arbetsgivare eller rekryterare har en tendens att försöka be om ett löneanspråk redan när de ringer för att boka första intervjun. I första hand ska du då meddela att du förordar att ni kan ta den diskussionen när du erbjuds tjänsten. Om arbetsgivaren står på sig och verkligen kräver ett löneanspråk redan nu ska du be att få återkomma om två, tre dagar när du fått chansen att fundera lite. Ge inte ett anspråk direkt i samtalet, om du inte är förberedd på detta. Var sedan tydlig när du återkommer att ditt förslag ges under förbehållet att du ger ett anspråk utifrån vad du just nu vet om rollen. Men att detta kan komma att ändras när du träffat bolaget och fått större kunskap om rollen.
 2. Be arbetsgivaren om samtliga anställningsvillkor

  Att ge ett löneanspråk utan att först ha en fullvärdig bild av villkoren i bolaget är både svårt och fel. Lönen är en del, och om villkoren i övrigt innebär att du exempelvis inte får tjänstepension, sjuklön eller föräldralön så behöver du förhandla om en högre lön för att täcka även dessa delar.Så be arbetsgivaren mejla över samtliga förmåner, eller vilket kollektivavtal bolaget har så att du har en helhetsbild innan du ger ett löneanspråk.
 3. Stäm av eventuella rörliga lönedelar

  Det är viktigt att få kunskap om det finns rörliga lönedelar så att du kan förbereda ett anspråk både utifrån den fasta grundlönen och utifrån vilka rörliga lönedelar som kan tillkomma.
 4. Stäm av löneläget

  Stäm av med Akavias lönestatistik som du kan hitta här. Prata med kollegor och andra i ditt nätverk för att få all fakta du kan kring löneläget för denna arbetsplats samt denna roll.
 5. Kontakta lokala förtroendevalda

  Många gånger kan det finnas kontaktpersoner för Akavia eller Saco-förbunden i jobbannonsen. Kontakta gärna denna person då du får möjligheten att prata direkt med en person som arbetar i bolaget, och som kan ge dig en mer detaljerad bild av lön och anställningsvillkor på arbetsplatsen.
 6. Prata med Akavias rådgivare

  Om du vill ha coachning och stöttning inför samtalet och kanske behöver stöd med hur du ska tolka lönestatistiken är du alltid välkommen att kontakta Akavias rådgivare eller på 010-303 75 00 för att prata lön inför din anställning.
 7. Undvik att prata om nuvarande lön

  Många arbetsgivare brukar fråga vad du tjänar idag. Det arbetsgivaren egentligen frågar efter är vilken lön de minst måste matcha för att du ska ta tjänsten. Undvik att prata om vad du tjänar idag då det kan pressa ner din lön mer än du önskar. Svara i stället på detta med att meddela att du anser att det är rimligt att prata om vilken lön som ska gälla för denna tjänst. Enda tillfället att prata om vad du tjänar idag är om du vet att arbetsgivaren kan ha svårt att matcha vad du tjänar, eller i förhandling ger ett lägre bud än vad du tjänar idag. Då kan det vara klokt att vara tydlig med var du ligger lönemässigt idag.
 8. Ditt förslag bör innehålla en prutmån

  Traditionell löneförhandling brukar bygga på att parterna utgår från att de ger bud som har ett förhandlingsutrymme. Det vill säga att om du vill landa på en lön runt X kr bör du därmed begära exempelvis mellan 3000 – 5 000kr mer än detta för att ha en så kallad prutmån. På samma sätt är det inte ovanligt att arbetsgivaren börjar lägre än vad de kan sträcka sig. Med undantag för transparenta arbetsgivare, alternativt om arbetsgivaren verkligen tydliggör att du får ta tjänsten till detta löneläge eller så måste de gå vidare med andra kandidater.
 9. Håll koll på löneåret

  Du och arbetsgivaren kan enas om att lönen är reviderad för året, eller även för år framåt i tiden. Så när du pratar lön med arbetsgivaren måste du få tydlighet kring när du kommer ha nästa lönerevision då du annars kanske måste begära lite högre lön för att kompensera för att det dröjer innan du får en lönerevision.
 10. Lägsta nivå

  Du bör själv reflektera över vad som är den lägsta nivå du kan ta tjänsten till för lön. Detta ska du ta med dig till förhandling, som ditt sista kort om ni verkligen inte kan enas och står väldigt långt ifrån varandra.

Under löneförhandlingen

När du gjort ditt förarbete är du väl förberedd för samtalet. Detta samtal bör i första hand tas fysiskt, digitalt eller per telefon. Undvik att löneförhandla per mejl i första hand då det är svårare att få till ett tydligt resonemang, eller ge respons på arbetsgivarens argumentation. Under löneförhandlingen är detta en klok strategi att lägga upp ditt budskap på:

 • Din syn på rollen

  Gå igenom hur du uppfattat tjänsten och arbetets innehåll och ansvar. Detta är viktigt för att det då finns en möjlighet för arbetsgivaren att förtydliga om det är något som inte framgått.
 • Din kompetens

  Gå igenom vad du kommer tillföra bolaget, och vilka styrkor du ser kommer gagna bolaget mest. Allra helst tydligt kopplat till innehållet i tjänsten.
 • Gå igenom löneläget

  Hur ser löneläget ut i relation till din roll baserat på Akavias lönestatistik, samt den feedback du fått om du rådfrågat någon av Akavias förhandlare, kollegor eller lokala förtroendevalda inför förhandlingen.
 • Presentera ditt förslag till lön

  Nu har du underbyggt ditt förslag med fakta och kan då lägga fram ett konkret förslag på en lönenivå. Undvik att ge spann i detta läge, då arbetsgivaren med stor sannolikhet i så fall kommer ge dig den lägsta nivån i spannet. Ange en exakt nivå i stället.
 • Arbetsgivarens förslag

  När arbetsgivaren kontrat med sitt förslag så måste du fundera över om du kan acceptera det löneläget eller försöka ta det ett eller flera varv till. Här måste du igen ta fram dina mest kraftfulla argument, det kan exempelvis handla om att du har ett annat anställningserbjudanden där de erbjudit mer, eller att du verkligen har kunskap om löneläget i bolaget. Om arbetsgivaren kommer med ett skarpt erbjudande om att ta rollen till denna lönenivå eller tacka nej, så måste du ta ett beslut.
 • Ett sista alternativ

  Som en sista del i förhandlingen om du kommer tacka ja till tjänsten, men inte är nöjd med lönenivån kan du försöka förhandla om att ha ett separat lönesamtal efter exempelvis sex månader. Det är mycket viktigt att ni enas om detta i skrift. Alternativt att enas om en exakt höjning efter en viss tid i bolaget i skrift. Här kan du också försöka förhandla om andra förmåner som du också sätter ett värde på, som mer semester, flexibel arbetstid/arbetsplats, mer friskvårdsbidrag eller extra pensionsavsättningar.  

HAR DU SVARAT PÅ LÖNEENKÄTEN?

Frågorna tar bara några minuter att besvara och ditt svar är viktigt.