Gå till Innehållet

Akavias lönepolitik

Akavias lönepolitik utgår ifrån medlemmarnas intressen och behov. Lön ska sättas i dialog mellan chef och medarbetare och utbildningen är en faktor som ska värdesättas.

Med fokus på individen

Vi akademiker har arbeten som är komplexa och som ställer krav på noggrannhet, professionalitet, analytisk förmåga och ansvarstagande. Vi har också höga och långa utbildningar bakom oss. Det här behöver arbetsgivaren ta hänsyn till i sin lönesättning för att kunna attrahera och behålla akademiker.

Varje fackförbund utformar sin egen lönepolitik utifrån sina medlemmars villkor, förutsättningar och behov. Akavia lägger stort fokus på individen och är övertygade om att akademikernas bidrag till verksamheten, måluppfyllnad och prestation gynnar verksamheten och dess utveckling.

Vi vill att våra medlemmar ska kunna få en attraktiv löneutveckling utifrån utbildning och prestation. Därför verkar Akavia för löneavtal utan centralt fastställda löneutrymmen. Ställningstagandet bygger på erfarenheterna att andra avtalsformer tar bort fokus från individens prestationer och/eller ger lite utrymme för individuell löneutveckling.

Från politik till ny lön

Akavias förbundsstyrelse antog våren 2022 förbundets lönepolitiska program. Det utgör grunden för de beslut som förbundets olika företrädare fattar rörande löner.

För att det ska vara möjligt behöver våra lönepolitiska ställningstaganden brytas ned, respekteras och efterlevas. Inte minst ska lönepolitiken vara ett stöd i vår rådgivning och coachning av medlemmar inför deras löneförhandling eller lönesamtal. 

Syftet med programmet är att

  • Skapa tydlighet
  • Ange färdriktning
  • Lägga grunden för framtidens löneavtal 
  • Flytta fram positionerna 

Frågor

Har du frågor om vår lönepolitik? Kontakta oss.

Mer om Akavias lönepolitik

Akavias lönepolitik i 7 punkter

Vi tror på en lönepolitik som bidrar till att akademiker får bra villkor och en stark löneutveckling. Här sammanfattar vi vår lönepolitik i sju punkter.

Lönepolitiskt program

Vill du vet mer om resonemanget bakom vårt sätt att se på löneprocess och lönebildning? Läs hela vårt lönepolitiska program här.

Löneprocessen – steg för steg

För att du som är förtroendevald ska kunna arbeta med löneprocessen kontinuerligt under året har vi samlat detaljerad kunskap om alla steg här.

FAQ Lönepolitik: Övergripande frågor

FAQ Lönepolitik: Inledande förhandling

FAQ Lönepolitik: Lönesamtal

FAQ Lönepolitik: Utvärdering

FAQ Lönepolitik: Medarbetarsamtal

FAQ Lönepolitik: Strategiskt arbete

FAQ Lönepolitik: Budget och yrkanden

FAQ Lönepolitik: Inflation

Till lönestatistiken

Som medlem och förtroendevald får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för akademiker.

Läs mer

Som förtroendevald har du en nyckelroll i arbetet med lön. Uppdraget innebär att genomföra löneprocessen och stötta medlemmarna i olika lönefrågor, som exempelvis ta fram lokal lönestatistik, informera om löneläget vid nyanställningar och arbeta för jämställda löner.