Gå till Innehållet

Lönestatistik

Som medlem och förtroendevald får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för akademiker.

Akavia är en del av Saco vilket innebär att vi kan erbjuda våra medlemmar och förtroendevalda Sveriges bästa lönestatistik för akademiker som ett underlag för att kunna göra jämförelser i arbetet med lön och löneutveckling.

Använd statistiken som ett stöd i diskussioner med arbetsgivaren och för att säkerställa att lönestruktur, lönenivå och löneutveckling är i enlighet med ert löneavtal.

Partsgemensam BESTA-webb

BESTA är ett klassificeringssystem som används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet.

Arbetsidentifikation, AID

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering.

Akavias lönepolitik

Akavias lönepolitik utgår ifrån medlemmarnas intressen och behov. Lön ska sättas i dialog mellan chef och medarbetare och utbildningen är en faktor som ska värdesättas.

Lön och löneprocess

Som förtroendevald har du en nyckelroll i arbetet med lön. Uppdraget innebär att genomföra löneprocessen och stötta medlemmarna i olika lönefrågor, som exempelvis ta fram lokal lönestatistik, informera om löneläget vid nyanställningar och arbeta för jämställda löner.