Gå till Innehållet

Hållbarhetsredovisning och årsredovisning

Med ansvar och ambition

Hållbarhetsredovisningen "Med ambition och ansvar" (2023) är en summering av de insatser Akavia genomfört för att bidra till en hållbar samhällsutveckling under det gångna året.

I linje med det ansvar och ambition som kännetecknar Akavias medlemmar har förbundet valt att göra mer än vad lagen kräver. Redovisningen utgår från de hållbarhetsupplysningar som anges i 6 kap. 10-12 § årsredovisningslagen, trots att Akavia formellt inte omfattas av lagrummet.

Som medlem kan du ta del av Akavias årsredovisningar genom att logga in.