Gå till Innehållet

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett ekonomiskt skydd för dina efterlevande om du själv dör. Det är viktigt att du har koll på vilka efterlevandeskydd du har och om din familj har behov av dessa.

Efterlevandeskydd i tjänstepension

Om du avlider finns det skydd för dina efterlevande i de kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna. Vissa efterlevandeskydd väljer du till själv medan andra är obligatoriska. Nedan presenteras övergripande hur det ser ut i de olika sektorerna på arbetsmarknaden.

Gemensamt för alla sektorerna är en livförsäkring som kallas TGL - Tjänstegruppliv. Det är ett skattefritt engångsbelopp som betalas ut vid dödsfall, i normalfallet 6 prisbasbelopp. Gemensamt är också att de premiebestämda tjänstepensionsförsäkringarna har ett återbetalningsskydd som du kan välja till. Det betyder att det intjänade kapitalet betalas ut till efterlevande. Utbetalningstiden kan variera. Vanligast är att utbetalning sker under fem år. Vid dödsfall efter att pensionen börjat betalats ut får de efterlevande utbetalningar av pensionen på samma sätt som den avlidne hade fått, dock längst under 20 år. Återbetalningsskydd kan väljas bort.

Inom den privata sektorn

Inom den privata sektorn finns familjeskydd som du kan välja till. Du väljer ett försäkringsbelopp och antal utbetalningsår. Ju högre belopp och ju fler utbetalningsår desto högre kostnad för försäkringen. Premien dras från din insättning till ålderspensionen. Har man förmånsbestämd pension och har årslön över 7,5 inkomstbasbelopp har man även familjepension. Kostnaden för denna försäkring betalas av arbetsgivaren. Familjepension betalas hela livet ut till den efterlevande, såvida inte personen gifter om sig. Du kan välja bort familjepensionen om man inte behöver den. Då går motsvarande premie istället till en premiebestämd del av din tjänstepension. Har du en gång valt bort familjepensionen kan du inte få tillbaka den.

Inom det statliga avtalet

Inom det statliga avtalet, PA 16, finns efterlevandepension som betalas ut till efterlevande vuxen i 6 år och till barn tills de fyller 20 år. Efterlevande vuxen är make, maka eller sambo. För att sambo ska få efterlevandepension krävs att man har eller har haft gemensamma barn, att man väntar barn eller att man tidigare varit gifta.

Kommun- och regionanställd

För dig som är kommun- och regionanställd finns efterlevandepension i form av familjeskydd för dig som har AKAP-KL och familjepension för dig som har KAP-KL. Båda är obligatoriska och de betalas ut till efterlevande vuxen under en fem-årsperiod. Till efterlevande barn betalas ersättningen ut tills barnet fyller 20 år.

Anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal

Är du anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal är det inte säkert att du har tjänstepension. Men har du det finns oftast ett återbetalningsskydd som du kan välja till. De flesta arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal brukar även ha en TGL-försäkring. Det är ett engångsbelopp på 6 prisbasbelopp som betalas ut till efterlevande.

Efterlevandeskydd och allmän pension

I den allmänna pensionen finns efterlevandeskydd i form av omställningspension och barnpension. För vissa kvinnor som varit gifta med den avlidne före 1990 finns änkepension. Omställningspensionen betalas ut till efterlevande vuxen, i normalfallet under 12 månader. Det betalas ut längre om man har barn under 18 år. Barnpension betalas ut så länge barnet är under 18 år men kan betalas ut tills barnet fyller 20 år om det går i grund- eller gymnasieskola.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Så fungerar tjänstepension

Tjänstepensionen kan se olika ut beroende på var du är anställd. Tjänstepensionen bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund. Eller direkt med dig som anställd.

Pension och arbete utomlands

Planerar du på att arbeta utomlands eller funderar du på att bosätta dig i ett annat land när du blir pensionär? Det finns olika saker som kan vara bra att veta innan du flyttar.