Gå till Innehållet

Inkomstförsäkring

Som medlem ingår Akavias inkomstförsäkring. Den kompletterar a-kassan och försäkrar 80 procent av din inkomst upp till ett tak på 100 000 kronor.

Innehåll på sidan

Försäkra din lön

Precis som du försäkrar ditt hus, din lägenhet eller bil kan du försäkra din lön. En inkomstförsäkring är ett ekonomiskt skydd som kompletterar a-kassan och medför att du kan få högre ersättning om du skulle bli uppsagd. Det gör att du kan fokusera på det du vill och undviker oro för din ekonomi.

Är du medlem i Akavia omfattas du av vår inkomstförsäkring som administreras av Folksam. Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen du får från a-kassan och gör att du kan få upp till 80 procent av din lön om du blir uppsagd. För att kunna nyttja inkomstförsäkringen behöver du även vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Varför ska jag ha en inkomstförsäkring?

Om du blir uppsagd kan du få ersättning från a-kassan. Ersättningen kan högst bli 80 procent av 33 000 i månaden före skatt, det vill säga 26 400 kronor. Akavias inkomstförsäkring kompletterar den del av din lön som överstiger taket på 33 000 kronor.

Vad ingår i Akavias inkomstförsäkring?

Grundskyddet som ingår i ditt medlemskap innebär att du kan få 80 procent av din lön upp till 100 000 kronor per månad i 120 arbetsdagar (motsvarande ungefär sex månader), om du blir uppsagd. För att kunna nyttja inkomstförsäkringen behöver du vara medlem i både Akavia och Akademikernas a-kassa.

Vill du utöka skyddet från inkomstförsäkringen kan du även teckna tilläggsförsäkringar till och med det kalenderår du fyller 61 år. Med tilläggsförsäkringarna förlänger du tiden för utbetalning från 120 till 300 arbetsdagar och/eller höjer taket i inkomstförsäkringen till 160 000 kronor per månad.

Mer om försäkringen

Behöver jag göra något för att kunna använda Akavias inkomstförsäkring?

Genom att bli medlem i Akavia ingår inkomstförsäkringen i ditt medlemskap.

Om du blir uppsagd behöver du ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen på egen hand. För att få ersättning från Akavias inkomstförsäkring behöver du:

 • Vara medlem i Akavia i minst tolv månader före arbetslösheten.
 • Vara medlem i Akademikernas a-kassa.
 • Ha beviljats inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa*
 • Ha en ersättningsgrundande inkomst på över 33 000 kronor per månad.
 • Ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader inom 18 månader innan arbetslösheten.
 • Vara ofrivilligt arbetslös. Detta avgörs efter en bedömning från Akademikernas a-kassa som inkomstförsäkringen därefter följer.

*Ta del av samtliga villkor för att kunna få inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa.

Du kan tillgodoräkna kvalificeringstid till Akavias inkomstförsäkring med hjälp av medlemskapstid som du haft i annat fackförbund innan du blev medlem hos oss. Det kräver att ditt tidigare fackliga medlemskap ligger i direkt anslutning till ditt medlemskap i Akavia, vilket innebär att du blev medlem i Akavia som senast dagen efter utträdesdatumet från ditt tidigare fackförbund.

För att kunna få ersättning från Akavias inkomstförsäkring innan du varit medlem i tolv månader krävs att du kontaktar ditt tidigare fackförbund och begär ett så kallat medlemsintyg som visar hur länge du var medlem hos dem. Intyget använder du när du ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen hos Folksam.

Observera att när du blivit medlem i Akavia behöver du bli beviljad en ny ersättningsperiod från Akademikernas a-kassa som inleds med karensdagar om du blir arbetslös för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen.

Om du varit arbetslös och fått ersättning från en a-kassa och inkomstförsäkring inom det senaste året rekommenderar vi att du inte byter fackförbund. Detta eftersom om du skulle bli arbetslös igen innan du hunnit kvalificera dig för en ny ersättningsperiod från Akademikernas a-kassa, kan du inte beviljas ersättning från inkomstförsäkringen.

Kontaktuppgifter till inkomstförsäkringen

Har du fler frågor gällande inkomstförsäkringen kan du alltid kontakta Folksams experter på 0770-78 20 50 och via mejl.

Hur ansöker jag om ersättning från inkomstförsäkringen?

Det är en del att hålla koll på om du blir arbetslös. För att kunna ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen behöver du först och främst skriva in dig hos arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

Akavias inkomstförsäkring administreras av Folksam. Vanligtvis skickas en ansökan om ersättning från inkomstförsäkringen ut per automatik till dig när du anmäler dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen och ansöker om ersättning från Akademikernas a-kassa. Du kan även ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen direkt via Folksams hemsida.

Utöka skyddet med tilläggsförsäkringar

Vill du utöka det skydd du får genom inkomstförsäkringen kan du även teckna våra tilläggsförsäkringar till och med det kalenderår du fyller 61 år:

 • Tilläggsförsäkringen TID förlänger tiden för utbetalning från 120 arbetsdagar (ungefär sex månader) till 300 arbetsdagar (ungefär 14 månader).
 • Tilläggsförsäkringen LÖN är för dig som tjänar mer än 100 000 kronor i månaden och vill höja taket för inkomstförsäkringen upp till 160 000 kronor per månad.

Inkomstförsäkring på 60 sekunder

Bättre villkor i inkomstförsäkringen

Förändringar i LAS utökar inkomstförsäkringen

I samband med förändringen av LAS den 1 oktober 2022 så utökades Akavias inkomstförsäkring. Det innebär att du som är medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa kan få ersättning från inkomstförsäkringen i 300 dagar vid en eventuell tvist gällande ogiltig uppsägning om förbundet företräder dig och du inte omfattas av något trygghetsavtal. Tidigare kunde du i sådana fall få ersättning i högst 120 dagar.

Höjd slutålder i a-kassan och inkomstförsäkringen

Den 1 januari 2023 höjdes slutåldern i a-kassan till 66 år för den som fyller 65 år 2023. Det innebär att även slutåldern för inkomstförsäkringen höjs. Kortfattat innebär förändringarna:

 • Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen höjs till 66 år för dig som är född 1958 eller senare.
 • För dig som är född 1958 eller senare höjs slutåldern på tilläggsförsäkringarna till 66 år.
 • Högsta ålder för att teckna tilläggsförsäkringar höjs från 60 till 61 år för dig som är född 1962 eller senare.

Frågor och svar om Akavias inkomstförsäkring

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Mer om inkomstförsäkringen

Ansök om ersättning från Akavias inkomstförsäkring

Ta del av inkomstförsäkringen som försäkrar 80 procent av din lön upp till ett tak på 100 000 kronor i månaden. Tänk på det här när du ska ansöka om ersättning.

A-kassa

A-kassan är en grundtrygghet vid arbetslöshet. Genom ett medlemskap i både Akavia och Akademikernas a-kassa har du ett utökat skydd om du skulle bli arbetslös. Få svar på några av de vanligaste frågorna här.