Gå till Innehållet

Rätt jobb åt utrikes födda akademiker

Ungefär var femte akademiker i Sverige är utrikesfödd och cirka hälften utbildade i ett annat land än Sverige. När akademiker får jobb som motsvarar deras kompetens skapas en jobbkedja som frigör enklare jobb. Det vinner alla på – både berörda individer och samhället. Akavia strävar efter att underlätta integrationen för invandrade akademiker.

Akavias strävar efter att underlätta integrationen

Idag är var femte akademiker i Sverige utrikesfödd. Men mycket av kompetensen slösas bort när alltför många är arbetslösa eller överkvalificerade för sina jobb. En felmatchad arbetsmarknad är inte bara onödig utan även dyr. Om utrikesfödda akademiker istället fick jobb utifrån sin utbildningsnivå skulle många enklare jobb som inte kräver utbildning bli lediga för människor som saknar utbildning. På så sätt skulle fler människor komma in på arbetsmarknaden och samhällsnyttan öka, både genom högre sysselsättning och högre produktivitet.

Var femte akademiker i Sverige är utrikesfödd och många har svårt att få kvalificerade jobb. Utrikesfödda akademiker upplever att bristen på kontakter är ett större hinder för att få ett jobb än språkkunskaper och utbildning. I Akavias mentorprogram matchas etablerade mentorer med invandrade akademiker som behöver ett nätverk för att ta sig in på svensk arbetsmarknad.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

Bli mentor åt en invandrad akademiker

Idag är var femte akademiker i Sverige utrikesfödd och många har svårt att få kvalificerade jobb. Bli mentor åt en akademiker med liknande bakgrund som vill in på svensk arbetsmarknad.

Ansök om att bli adept

Är du ekonom, jurist, samhällsvetare, personalvetare, it-akademiker eller kommunikatör med utländsk bakgrund och utbildning? En mentor kan dela sitt nätverk och ge dig kunskap som hjälper dig på vägen mot ett jobb.