Få en mentor som invandrad akademiker

Är du ekonom, jurist, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker eller kommunikatör med utländsk bakgrund och utbildning? En mentor med samma yrkesbakgrund kan ge dig verktyg att underlätta vägen till ett bra jobb.

Så får du en mentor

Om Mentorprogrammet

En mentor ger dig kunskap, vägledning och delar sitt nätverk så att du kommer närmare ditt mål. Mentorn ansvarar inte för att ordna ett jobb till dig men kan vara ett stöd på vägen. 

Från tidigare program har 64 procent fått kvalificerade jobb under eller efter programmet och av dessa säger två av tre att mentorn var viktig för att de skulle få jobbet.

Sedan 2010 har vi drivit mentorprogram för invandrade akademiker. Programmet startar omkring februari och september varje år och pågår i sju månader. Mentorprogrammet innebär tre obligatoriska gemensamma utbildningsträffar med Akavia i Stockholm och enskilda träffar mellan mentor och adept varje månad. Vid behov sker dessa digitalt.

De enskilda träffarna lägger ni var och när ni vill. Vad ni pratar om beror på vad du som adept vill ha hjälp med.

Genomförs på svenska

Eftersom vi vet att svenska språket ofta är en förutsättning för att få jobb genomförs programmet på svenska. Vi vill att du som deltar har en grundnivå i svenska så att du kan förstå och föra enkla samtal.

OM Mentorerna

Mentorerna är personer som har jobbat ett tag på svensk arbetsmarknad. De får inte betalt utan ställer upp helt ideellt.

Mentorn kan ge dig råd, kunskap som svensk arbetsmarknad, sin bransch och yrkesroll. Vi hoppas även att ni får en förtroendefull relation där du som adept kan få del av mentorns nätverk eftersom vi vet att många i Sverige får många jobb via kontakter.

Matchning

Vi matchar er utifrån adeptens önskemål om framtida jobb och försöker hitta en mentor med liknande bakgrund. Vi kan inte garantera en mentor, det beror på hur många mentorer som anmäler sig.

Samarbeten

Vi samarbetar med utbildningen SFEJ, Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare på SIFA. Det betyder att deltagare i utbildningen har förtur men vi försöker hitta en mentor åt alla som vill bli adepter.

Som adept kan du få stor nytta av en mentor. Men fundera gärna en vända på om du kan lägga tid och engagemang under den här perioden.

Ansök om att bli adept