Gå till Innehållet

Det här kan du jobba med som ekonom

En ekonom kan ha många roller och arbeta i olika typer av verksamheter. Gemensamt för de flesta ekonomer är att arbetet kretsar kring att driva utveckling.

25 vanliga ekonomtitlar

1. Administrativ chef

I ett större bolag har du ansvar för att styra det administrativa arbetet och att leda personalen på den administrativa avdelningen. Rollen kan dessutom innebära ansvar för processutveckling, ekonomi och arbetsmiljöfrågor.

2. Affärsutvecklare

Fokus ligger på utveckling av ett företags eller en organisations affärsdrivande verksamhetsprocesser. Det kan handla om att utveckla befintliga eller nya varor eller tjänster för att öka intäkterna eller kundnöjdheten till verksamheten. 

3. Analytiker

Det finns flera sorters analytiker, som exempelvis finansanalytiker, omvärldsanalytiker, makro- och ränteanalytiker. Gemensamt är att du som analytiker hanterar stora informationsmängder och tar fram det väsentliga ur ett omfattande material. Dina slutsatser kan sedan leda till åtgärdsförslag.

4. Controller / Business controller

Länken mellan ledningsgrupp och ekonomiavdelning i större verksamheter. Som controller gör du analyser och prognoser samt ser till att verksamhetsledningen får den information som de behöver. Läs mer här om vad en controller gör.

5. Ekonomiansvarig/-chef 

Leder ekonomiavdelningens arbete med att göra ekonomiska planer och utredningar. Ansvarar också för att skapa styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. En ekonomichef sitter ofta i verksamhetens ledningsgrupp.

6. Fastighetsmäklare

Är länken mellan säljare och köpare i en i bostads- eller fastighetsaffär. Ansvarar för hela försäljningsprocessen från kontroll av ägarförhållanden, till annonsering, visning och upprättande av köpekontrakt. Ska också fungera som opartisk rådgivare.

Low angle view of a mature businesswoman listening to music on earphones while commuting to work in the city. Thoughtful businesswoman walking to her office in the morning.

7. Företagsrådgivare

Som företagsekonomisk rådgivare på en bank vägleder du bankens företagskunder och handlägger sådant som skatteärenden, bolagsbildning och kreditärenden. Du analyserar ett företags ekonomiska situation, studerar alternativa utvecklingsmöjligheter och gör riskbedömningar.

8. Försäljningschef

Ansvarar för mål, strategier, analyser och uppföljning av försäljningen inom organisationen. På ett större företag har du ofta även personalansvar för ett team av säljare.

9. Handläggare

Din uppgift är att fatta beslut i olika myndighetsärenden eller att genomföra utredningsarbete i privat sektor eller inom en ideell organisation.

10. Inköpare / Upphandlare

Som inköpare köper du varor och tjänster. Om du arbetar inom industrin köper du in varor och tjänster som behövs för att företagets produktion ska fungera. Inköpare inom partihandeln köper in varor för vidareförsäljning till industriföretag eller till detaljhandeln. Inom den offentliga sektorn, till exempel inom sjukvården, kan du ansvara för inköp.

11. Key account manager

Arbetar med försäljning av varor eller tjänster, och är specialiserad på nyckelkunder som är särskilt betydelsefulla för verksamheten. Du följer utvecklingen inom dina produkt- och branschområden samt studerar kundernas köpvanor för att hitta nya vägar till ökad försäljning.

12. Kontorschef

Har ett övergripande ansvar för att arbetet på kontoret fungerar, och hanterar ofta allt från personalfrågor till inköp. Du ansvarar för att alla lokaler hålls i gott skick och är representativa.

13. Managementkonsult

Arbetar på ledningsnivå och hjälper andra företag att strukturera sina verksamheter. En managementkonsult är – precis som andra konsulter – expert på sitt ämnesområde, till exempel omorganisation, ledningsstrategier, finansiering, omvärldsanalyser eller marknadsföring.

14. Marknadsanalytiker

Samlar in, bearbetar och analyserar data och trender om de marknader som är intressanta för ert företag. Får också göra prognoser och planer för det långsiktiga och övergripande arbetet med försäljning och marknadsföring. Ibland arbetar du med marknadsundersökningar som stöd för dina analyser.

15. Marknadsansvarig

Det här är en roll som brukar omfatta många olika delar, bland annat att göra marknadsanalyser, ta fram marknadsföringsstrategier, skapa en strategisk marknadsplan, ansvara för en marknadsbudget och att ha kontinuerlig omvärldsbevakning. I mindre företag arbetar du ofta med att planera och beställa kampanjmaterial för olika medier.

16. Marknadskoordinator

Har en sammanhållande roll på en marknadsavdelning eller byrå. Dina arbetsuppgifter varierar mellan olika branscher och företag, men som regel har du ansvar för att samla in och analysera information, samt att planera och organisera produktion av material eller kampanjer.

17. Privatrådgivare

Som privatekonomisk rådgivare på en bank ger du privatpersoner råd om sparande, placering av pengar, lån till husköp, försäkringar eller vardagsekonomi.

18. PR-konsult

Som PR-konsult är du verksam inom public relations (PR), och arbetar bland annat med att strategiskt lägga upp kampanjer genom att skapa pressreleaser och anordna events, men även med att hjälpa till med profilering av varumärken. Du kan även ansvara för relationen med investerare eller kontakten med media.

19. Produktchef

Har ett övergripande ansvar för en viss produkt eller produktlinje. Det kan innebära allt från att medverka i utvecklingen av en ny produkt till att samordna aktiviteter för att maximera försäljningen.

20. Projektledare

Arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan branscher och verksamheter, men i grunden är projektledarens roll att vara den sammanhållande länken som driver ett projekt och leder arbetet i projektgruppen. Projektet kan till exempel gå ut på att utveckla en ny produkt, marknadsföra ett företag, driva ett byggprojekt, utföra ett speciellt arbete på uppdrag av en kund eller genomföra interna förändringar.

21. Redovisningsekonom

Arbetar bland annat med analyser av bokslut i ett företag, förvaltning eller organisation för att hitta förklaringar till resultatet. En del redovisningsekonomer har ansvar för att utveckla modeller för hur redovisningen ska genomföras.

22. Revisor

Har ansvar för att granska redovisningen i ett företag, en förvaltning eller en organisation för att se hur ledningen styr verksamheten. Revisorn kontrollerar också att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller. Som revisor kan du specialisera dig inom olika områden, som skattelagstiftning eller internationell redovisning.

23. Revisorsassistent

Arbetar med revision, bokslut, årsredovisningar och skattefrågor. Kan också ansvara för att ta fram underlag för revisionen (som sedan utförs av en revisor), och rollen innebär ofta många direktkontakter med kunderna.

24. Utredare

Som utredare arbetar du i första hand med att analysera fakta och att ta fram och presentera förslag, till exempel inom statliga myndigheter. Du har ofta även ansvar för att planera, följa upp och granska aktiviteter.

25. VD

Det här är den högsta befattningen i ett aktiebolag, du har ett övergripande ansvar för i princip allt som sker inom företaget. Vilka uppgifter du har i praktiken varierar mellan olika branscher och företag. I ett storbolag är det de övergripande strategierna och besluten som hamnar på vd:s bord, men i ett mindre kan du även ha ansvar för exempelvis personalfrågor.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

Är du redo att bli chef?

Att bli chef är drömmen för många karriärister. Men att få en ledarroll innan man är redo kan vara en återvändsgränd. Så hur vet man om man är redo att leda?

Starta eget tio tips

Funderar du på att starta eget företag? Här listar vi våra tio bästa tips om vad du bör tänka på. Lycka till!