Gå till Innehållet

AI-ekonomer och robotcontrollers?

Arbetsmarknaden och samhället står inför stora förändringar. Vilka kompetenser kommer att vara viktiga för ekonomer på framtidens arbetsmarknad? Och hur ser Akavias ekonomer på sin kompetens?

Vilken kompetens krävs för framtidens ekonomer?

Akavias rapport "AI-ekonomer och robotcontrollers?" visar att ekonomer även fortsatt behöver utveckla sin digitala och tekniska kompetens men att förmågor som kreativitet, empati, ledarskap, kommunikation och samarbetsförmåga samtidigt blir allt viktigare.

Rapporten ger exempel på vilka färdigheter som redan i dag är och kan vara särskilt användbara för ekonomer på framtidens arbetsmarknad, som datahantering, dataanalys, programmeringsspråk som SQL, Python och R samt kunskaper inom cybersäkerhet, AI, molntjänster och blockkedjeteknik. För att framtidssäkra sin kompetens vill Akavias ekonomer kompetensutveckla sig inom data/it, AI eller ledarskap, i första hand genom kortare kurser i flexibel form på universitet eller högskola.

För chefer och ledare blir kunskap och kompetens kopplat till ny teknik och digitala verktyg särskilt viktig för att förstå nya arbetsområden och roller. Den medlemsundersökning som ingår i rapporten visar att Akavias ekonomer i allmänhet har stor tilltro till sin kompetens. Hela 82 procent av de svarande upplever sig ha rätt kompetens för att vara attraktiva på framtidens arbetsmarknad.

Lönestatistik 2024 för dig som ekonom

Få en korrekt bild av löneläget för dig som är civilekonom, nationalekonom eller företagsekonom. Jämför din lön med andra i samma bransch, stad eller sektor.

Studera med lön

Omställningsstudiestödet ger en möjlighet för dig som är mitt i arbetslivet att bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden.