Gå till Innehållet

Rättskyddsersättning om du jobbar med myndighetsutövning

Som medlem kan du få rättsskyddsersättning om du blir misstänkt för tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten kopplat till myndighetsutövning.

Rättskyddsersättning vid tjänstefelsansvar

Om du arbetar med myndighetsutövning och blir misstänkt för tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten kan du få rättsskyddsersättning från oss. Då anlitar du en advokat som förordnas som offentlig försvarare och vi ersätter skäliga advokat- och rättegångskostnader.

En extra trygghet för dig som jobbar med myndighetsutövning

Rättskyddsersättningen omfattar alla yrkesverksamma medlemmar som arbetar med myndighetsutövning i någon form, oavsett om du jobbar inom offentlig eller privat sektor. 

Observera att myndighetsutövningen måste vara din huvudsakliga sysselsättning och att du måste varit medlem vid tillfället för det påstådda brottet och sammanhängande därefter, samt att den advokat du anlitar förordnas som offentlig försvarare om åtal väcks.

Rättskyddsersättningen innebär att vi täcker skäliga advokat- och rättegångskostnader från och med den dag du blir kallad till förhör. Skyddet gäller under förundersökningen och under åtal, även vid överklagande i högre instans.

Så ansöker du om rättsskyddsersättning

När ärendet är avslutat ansöker du om utbetalning av ersättningen:

Har du blivit misstänkt för tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten?

Kontakta vår rådgivning för att få stöd från en erfaren rådgivare/förhandlare. Vi finns här för personlig rådgivning och stöttar dig under hela processen.

Kontakta våra förhandlare/rådgivare