Gå till Innehållet

Praktiska råd till dig som ska vara föräldraledig

Föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. Här förklarar vi vad som gäller och ger dig råd hur du håller kontakten med din arbetsgivare.

Rättigheter

 • Som kvinna har du rätt att vara helt ledig (mammaledig) minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen. Två av dessa veckor är obligatoriska. Du har även rätt till ledighet för att amma. Mammaledigheten är oberoende av om föräldrapenning betalas ut eller inte.

 • Om du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det finnas avvikelser i förhållande till bestämmelserna i föräldraledighetslagen. Det kan till exempel röra bestämmelserna om du vill avbryta din föräldraledighet tidigare än planerat, men också när det gäller hur lång tid i förväg du måste anmäla till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig.

  Kontrollera vad som står i gällande kollektivavtal för att få reda på reglerna som rör föräldraledighet på din arbetsplats. 

 • Som förälder har du rätt till hel ledighet, med eller utan föräldrapenning, till barnet blivit 18 månader. Därefter har du rätt till hel ledighet om du får hel föräldrapenning.
   
 • Som förälder har du rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, halv, en fjärdedel eller en åttondel om du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning.  I föräldraledighetslagen finns definitioner på vem som anses vara förälder.
   
 • Även om du inte tar ut någon föräldrapenning har du som förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte har fyllt åtta år eller vid den senare tidpunkt då barnet avslutat det första skolåret. 
   
 • Du har rätt till ledighet om du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn. (Detta gäller som huvudregel fram till dess att barnet fyller 12 år). Reglerna för föräldrapenning hittar du hos Försäkringskassan.se

riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i föräldraledighetslagen.


Detta inte är en fullständig genomgång av de regler som rör föräldraledighet utan en beskrivning av de vanligaste situationerna.

Praktiska råd

 • Informera din arbetsgivare i god tid om att du ska vara föräldraledig.
 • Ta reda på om det finns en föräldraledighetspolicy och/eller jämställdhetspolicy på din arbetsplats.
 • Om du har kollektivavtal på din arbetsplats, ta reda på vad som gäller kring föräldralön etcetera.
 • De flesta anställningsförmåner gäller även under föräldraledigheten. Ta reda på vilka förmåner som möjligen inte gäller under ledigheten och kontakta Akavia för bedömning.
 • Inför föräldraledigheten rekommenderar vi att du har ett planeringssamtal med din arbetsgivare. Under samtalet bör ni diskutera hur du vill bli kontaktad under ledigheten, vilken information du vill ha om vad som händer på arbetsplatsen och om du vill delta i några aktiviteter till exempel kick-offs, utbildningstillfällen och avdelningsmöten. Ni bör också bestämma tidpunkter för utvecklings- och lönesamtal.
 • Generellt sett är det en fördel att hålla viss kontakt med arbetsgivaren och arbetskamraterna under ledigheten, både för att få information och för att inte bli bortglömd.
 • Inför återgången till arbetet rekommenderar vi att du har ett nytt samtal med din arbetsgivare för att diskutera hur du ska komma tillbaka i arbete och vilken kompetensutveckling du behöver.
 • Om du går ner i arbetstid är det viktigt att dina arbetsuppgifter minskar i motsvarande omfattning.
 • Om du blir tillfrågad att arbeta under ledigheten har du rätt att säga nej.
 • Om du väljer att arbeta under ledigheten ska du givetvis bli kompenserad med lön. Kom då ihåg att inte ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan för tid då du arbetar.

Tveka inte att kontakta Akavias medlemsrådgivning för individuell rådgivning.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

Vanliga frågor och svar om föräldraledighet

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om föräldraledighet. Det kan till exempel handla om hur länge du får vara ledig eller vad som gäller när du kommer tillbaka till jobbet.

Föräldraledighetslagen

I föräldraledighetslagen finns de grundläggande reglerna när det gäller rätten till föräldraledighet.