Gå till Innehållet

Rättigheter på jobbet som gravid

Få koll på dina rättigheter när du väntar barn, hur du berättar för din arbetsgivare att du ska bli förälder och svar på frågor om att jobba under graviditeten.

Dina rättigheter när du väntar barn

För att kunna känna dig trygg på jobbet som blivande förälder har vi samlat råd och svar på frågor om dina rättigheter på jobbet innan du går på föräldraledighet. 

Något som är viktigt att poängtera är att som gravid och mammaledig har du ett särskilt skydd gällande diskriminering som har samband med kön. Både enligt föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen är det inte tillåtet att avsluta en anställning helt eller delvis på grund av graviditet eller mammaledighet. Tveka inte att höra av dig till medlemsrådgivningen om du misstänker att du behandlats annorlunda på din arbetsplats eller blivit uppsagd på grund av att du väntar barn.

Börja planera din föräldraledighet

  1. Vad gäller kring föräldralön eller föräldrapenningtillägg? 

    Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du i stort sett alltid rätt till föräldralön. Däremot fungerar det olika beroende på bransch och kollektivavtal.  
  2. Finns det en föräldraledighetspolicy och/eller jämställdhetspolicy?

    På vissa arbetsplatser finns policyer som innehåller andra regler för hur tidigt du ska informera om din föräldraledighet eller andra bestämmelser för blivande föräldrar. Är det något du undrar över i er policy? Kontakta medlemsrådgivningen
  3. Vilka anställningsförmåner gäller även under föräldraledigheten?

    Ta reda på vilka förmåner som möjligen inte gäller under ledigheten genom att se över kollektivavtal och policyer. Kontakta medlemsrådgivningen för bedömning och råd om du har funderingar kring dina rättigheter som föräldraledig. 

Frågor och svar om dina rättigheter som gravid på jobbet

Undrar du om dina rättigheter på jobbet som gravid eller blivande förälder?

Tveka inte att kontakta vår medlemsrådgivning för individuell rådgivning. När du kontaktar oss får du svar från specialiserade rådgivare/förhandlare som har lång erfarenhet av vad som gäller innan, under och efter föräldraledigheten.

Kontakta medlemsrådgivningen

Råd och stöd om föräldraledighet

Få svar på dina frågor om föräldraledighet

Om man vill säga upp sig under föräldraledigheten – hur gör man då? Och vad händer om jag blir uppsagd? Få råd om regler och rättigheter som föräldraledig.

Om att dela på föräldraledigheten

Ta del av statistik över hur skillnaden mellan föräldraledighet bland män och kvinnor påverkar livslönen, innan ni ska planera föräldraledigheten.