Gå till Innehållet

Avtalsrörelsen 2023/2024

De flesta kollektivavtal gäller bara en viss tid. Oftast runt tre år. Innan tiden löper ut pågår en avtalsrörelse där fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna förhandlar och kommer överens om olika förändringar i kollektivavtalet. Här publicerar vi nyheter och information om avtalsrörelsen 2023/2024.

Aktuellt i avtalsrörelsen