Gå till Innehållet

Akavia växlar yrkande med Fremia – tjänstemän inom civilsamhället

Akademikerförbunden där Akavia ingår har växlat yrkanden med Fremia - Tjänstemän inom civilsamhället. Den 30 april 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 21 februari 2023. Vår utgångspunkt är ett ettårigt avtal.

Akademisk utbildning är en investering som ska löna sig. Det är viktigt för individen, men också för arbetsgivarens kompetensförsörjning, utvecklingsarbete, hållbarhetsarbete och möjligheter till att påverka samhällsutvecklingen inom ramen för sina uppdrag. Akademikers prestationer och kompetens måste därför belönas och leda till god löneutveckling över hela arbetslivet.

Att arbeta är inte allt, det måste finnas utrymme för annat om vi ska ha ett hållbart arbetsliv och orka jobba ända fram till pensionen. Vi vill därför öka flexibiliteten och valfriheten för medarbetarna.

Akavia och Akademikerförbundens yrkande

Akavia genom Akademikerförbundens avtalskrav handlar bland annat om

Lön/Löneprocess

  • Ett processlöneavtal utan angiven siffra men med en stupstock om 4,4 procent.
  • Ytterligare avsättningar till deltidspension.
  • Kompensationen för de med målstyrd arbetstid ska förbättras.

ETT HÅLLBART ARBETSLIV

  • Partsgemensamt göra det möjligt att lokalt samverka kring frågor om klimat, miljö och hållbarhet på arbetsplatsen.

LOKALT FACKLIGT ARBETE ÄR EN MERIT

  • Kostnaderna för det lokalt fackliga arbetet ska inte belasta den enskilde individen eller gruppen.

FÖRÄLDRALÖN

  • Kvalifikationstiderna för föräldralön ska tas bort.

BALANS I LIVET

  • Individuella överenskommelser om att kunna växla semestertillägg mot lediga dagar.
  • Distansarbete ska främjas men att möjligheten till arbete på kontor ska finnas kvar.

Stina Lindskog

Ansvarig förhandlare, Akavia