Gå till Innehållet

Föräldraledig och pension

Du tjänar fortfarande in till den allmänna pensionen under föräldraledigheten eftersom den är pensionsgrundande. Många arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal betalar också in till din tjänstepension under föräldraledigheten.

Föräldraledighet och tjänstepension

De flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar i olika omfattning in till tjänstepensionen även när du är föräldraledig på hel- eller deltid. Observera att uttag av föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning (vab) kan krävas.

Kontakta din arbetsgivare för att få information om hur det fungerar inom din kollektivavtalade tjänstepension.

Privat sektor

Inom den privata sektorn kan inbetalningen till din tjänstepension minska vid deltid eller om du är hemma utan föräldrapenning. Kontakta din arbetsgivare för att få information om hur det fungerar inom den kollektivavtalade tjänstepensionen som du omfattas av.

Arbetsgivare utan kollektivavtal

Är du anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal måste du själv komma överens med denne om vad som ska gälla när du är föräldraledig.

Inom det statliga avtalet, PA 16

För dig som omfattas av avdelning 2 och är född 1987 eller tidigare

Du tjänar in till alla delar av din tjänstepension så länge du är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen. Det gäller oavsett om du har ersättning från Försäkringskassan eller inte. Du tjänar även in till tjänstepensionen om du får graviditetspenning innan barnet är fött.

Så här tjänar du in till delarna i din tjänstepension under föräldraledigheten:

  • Du fortsätter att tjäna in till den valbara delen.
  • Du fortsätter att tjäna in till Kåpan Tjänste.
  • Du tjänar inte in till Kåpan Flex. Men har du någon form av utbetald lön tjänar du in till den här delen utifrån storleken på den utbetalade lönen.
  • Du fortsätter att tjäna in till den förmånsbestämda ålderspensionen. Den tid du är föräldraledig får du räkna som pensionsgrundande tjänstetid.

Är du ledig på deltid som förälder enligt föräldraledighetslagen betalas din tjänstepension in som om du skulle arbetat heltid. Om du har lönetillägg på din utbetalda lön, är de också pensionsgrundande. Har du föräldrapenningtillägg från din arbetsgivare, räknas det inte med.

Läs mer om statlig tjänstepension här.

För dig som omfattas av avdelning 1 och är född 1988 eller senare

Du tjänar in till delar av din tjänstepension så länge du är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen. Det gäller oavsett om du har ersättning från Försäkringskassan eller inte. Du tjänar även in till tjänstepensionen om du får graviditetspenning innan barnet är fött. Så här tjänar du in till delarna i din tjänstepension under föräldraledigheten:

  • Du fortsätter att tjäna in till den valbara delen.
  • Du fortsätter att tjäna in till Kåpan Tjänste.
  • Du tjänar inte in till Kåpan Flex. Men har du någon form av utbetald lön tjänar du in till den här delen utifrån storleken på den utbetalade lönen.

Är du ledig på deltid som förälder enligt föräldraledighetslagen betalas din tjänstepension in som om du skulle arbetat heltid. Om du har lönetillägg på din utbetalda lön, är de också pensions­grundande. Har du föräldrapenning­tillägg från din arbetsgivare, räknas det inte med.

Läs mer om statlig tjänstepension här.

Kommun- och regionanställd

Som kommun- och regionanställd får du insättning till tjänstepensionen oavsett om du tar ut ersättning från Försäkringskassan eller inte, men föräldraledigheten måste ske med stöd av föräldraledighetslagen.

Föräldraledighet och allmän pension

Vid uttag av föräldrapenning från Försäkringskassan fortsätter du att tjäna in till den allmänna pensionen, precis som under tiden du arbetar eftersom föräldrapenningen är pensionsgrundande.

Utöver det så får den förälder som tjänar minst även extrapengar till sin pension under barnets första fyra år. Extrapengarna kallas pensionsrätt för barnår och är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära. Pensionsrätten beräknas automatiskt och syns i det orangea kuvertet för aktuellt år.

Det är även möjligt att föra över premiepensionen till den partner som tjänar minst för att utjämna eventuell inkomstskillnad under föräldraledigheten. Läs mer på pensionsmyndigheten.se.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Om din pension

Pensionen brukar delas in i tre delar; den allmänna pensionen som du får från staten, tjänstepensionen som din arbetsgivare står för och privat pensionssparande som du själv står för.

Mer för dig som är förälder

Planera din föräldraledighet med råd från experter och få svar på vanliga frågor om semester, löneutveckling och rättigheter som föräldraledig.