Gå till Innehållet

Reviderat och utvecklat HÖK T

AkademikerAlliansen och arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om en revidering och en utveckling av vårt gemensamma huvudavtal, HöK T, som bland annat inkluderar löneavtalet mellan parterna.

AkademikerAlliansen och SKR har sedan tidigare ett tillsvidareavtal om en Huvudöverenskommelse (HöK T). Avtalet gäller även för medlemsföretag i Sobona som går på de kommunala avtalen.

Parterna har den 21 juni 2021 kommit överens om dels en revidering av HöK T, dels en utveckling av avtalet. Den utvecklade Huvudöverenskommelsen träder i kraft 2021-07-01

Utvecklingen består av en partsgemensam utvärdering av löneavtalet, att ett avtalsvårdande arbete tillförs, samt att löneväxling till pension för de medlemmar som omfattas av pensionsavtalet AKAP-KL möjliggörs.

Första gemensamma utvärderingen

Den partsgemensamma utvärderingen blir den första gemensamma utvärderingen sedan avtalet tecknades för över 20 år sedan. Den är oerhört viktig för att parterna ska kunna vårda avtalet, men samtidigt identifiera eventuella utvecklingsbehov. Resultatet av den partsgemensamma utvärderingen kommer omhändertas av parterna och vara en del av det utvecklande arbete som parterna nu kommer att genomföra. Det avtalsvårdande arbetet har som syfte att genomföra löpande dialoger om avtalets tillämpning och efterlevnad. Parterna kan i detta arbete också  aktualisera behov av avtalsstödjande insatser.

Löneväxling

Löneväxling till  pensionsavsättningar möjliggörs nu även för AkademikerAlliansens medlemmar som omfattas av pensionsavtalet AKAP-KL genom att respektive arbetsgivare tecknar lokala kollektivavtal. AKAP-KL är pensionsavtalet för de som är anställda inom kommuner och regioner som är födda år 1986 och senare.