Gå till Innehållet

Är jag civilekonom?

Vem kan kalla sig civilekonom och vad är skillnaden mellan en civilekonomexamen och annan examen i ekonomi?

Vem kan kalla sig civilekonom?

Civilekonomtiteln

Titeln civilekonom har inget juridiskt skydd i Sverige vilket i sig innebär att vem som helst kan kalla sig civilekonom. Däremot är praxis att enbart den som uppfyllde före detta Civilekonomernas numera Akavias medlemskapskrav för akademiskt utbildade ekonomer får kalla sig civilekonom. Kravet är att du har lägst en kandidatexamen (180 högskolepoäng) i ett ekonomiskt ämne.

Civilekonomexamen från civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet är ett fyraårigt program (240 högskolepoäng) som leder till en civilekonomexamen. Det är en skyddad yrkesexamen på avancerad nivå och inte en generell examen i ekonomi.

Svenska universitet och högskolor som har rätt att ge civilekonomprogrammet och utfärda en civilekonomexamen*:

 • Högskolan i Borås
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Halmstad
 • Internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS)
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet (Kalmar och Växjö)
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Mittuniversitetet (planerar börja ge programmet höstterminen 2022)
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet

*alla lärosäten erbjuder inte civilekonomprogrammet i sitt kursutbud även om de har rätt att göra det

Examina – andra ekonomprogram eller efter fristående kurser

Vilken examen du får beror på hur många högskolepoäng du har läst och på vilka kurser förutom ditt huvudämne du läst.

En kandidatexamen är en grundexamen medan magister och master är påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå. Alla lärosäten erbjuder inte en magisterexamen utan ger i stället en tvåårig masterexamen.

Ekonomie kandidatexamen

En ekonomie kandidatexamen innebär tre års studier (180 högskolepoäng).

Den vanligaste inriktningen är företagsekonomi, följt av nationalekonomi. Du läser 90 högskolepoäng i huvudområdet, varav lägst 15 högskolepoäng som utgörs av ditt examensarbete. Dessutom läser du 30 högskolepoäng i antingen nationalekonomi eller företagsekonomi, beroende på vilket av ämnena du har valt som huvudområde. Förutom detta ingår en termin med kurser i statistik och juridik och en termin valfria kurser, som du på vissa utbildningar kan läsa utomlands och på vissa utbildningar utgörs av praktik.

Filosofie kandidatexamen

En filosofie kandidat i ekonomi innebär tre års studier (180 högskolepoäng). Du läser 90 högskolepoäng i ditt ekonomiska huvudområde och det inkluderar ditt examensarbete. Övriga kurser i din examen är valfria.

Ekonomie magisterexamen

En ekonomie magisterexamen innebär tre plus ett års studier, totalt 240 högskolepoäng.

Ekonomie masterexamen

En masterexamen innebär tre plus två års studier, totalt 300 högskolepoäng.

Forskarexamina

Licentiatexamen 120 högskolepoäng, kan vara en avslutad examen eller en del på vägen mot doktorsexamen.

Doktorsexamen, 240 högskolepoäng

Engelska översättningar av civilekonomexamen och andra ekonomexamina

Civilekonomexamen har en officiell översättning som alla lärosäten måste använda.

För övriga examina bestämmer varje lärosäte den engelska översättningen.

Civilekonomexamen
Degree of Master of Science in Business and Economics

Ekonomie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics

Filosofie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science/ Arts

Ekonomie magisterexamen
Degree of Master of Science in Business Administration and Economics, One year

Ekonomie masterexamen
Degree of Master of Science in Business Administration and Economics, Two years

Ekonomie Licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science in Business and Economics

Ekonomie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Business and Economics

Civilekonom: Ring och examensdiplom

Som civilekonom kan du beställa ett diplom och en examensring som en symbol för din prestation och kunskap. Ta del av dina exklusiva medlemserbjudanden här.

Lönestatistik 2024 för dig som ekonom

Få en korrekt bild av löneläget för dig som är civilekonom, nationalekonom eller företagsekonom. Jämför din lön med andra i samma bransch, stad eller sektor.