Gå till Innehållet

Efter examen för dig som kommunikatör

Hur ser arbetsmarknaden ut för nyexade kommunikatörer? Med rapporten ”Efter examen” får du kunskap om vad praktik, extrajobb och rätt löneanspråk kan leda till.

Kommunikatörer efter examen

Den senaste rapporten ”Efter examen” genomfördes mellan mars och maj 2023 och besvarades av kommunikatörer som tog examen mellan september 2021 och augusti 2022.

Hur snabbt det går att komma in på arbetsmarknaden? Och är det värt att ange ett löneanspråk eller att göra praktik? Få svar här och och lär dig mer om din framtid som kommunikatörer för att få en bra start på karriären.

 • Hur jag får mitt första jobb som kommunikatör?

  Vägarna till jobb för kommunikatörer är många men en fjärdedel hittade sitt nuvarande jobb genom LinkedIn och en fjärdedel genom nätverk eller kontakter. Att så många använder LinkedIn för att hitta jobb pekar på att LinkedIn blivit allt viktigare i jobbsökandet och att de mer traditionella vägarna in på arbetsmarknaden har minskat i betydelse.

  9 tips: Så får du jobb inom kommunikation och marknadsföring

  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Få feedback på din LinkedIn profil
  Låt experter granska ditt cv
 • Var finns jobben för nyexade kommunikatörer?

  Här arbetar nyexaminerade kommunikatörer:
  79 procent inom privat sektor
  7 procent inom statlig sektor
  11 procent inom kommunal sektor
  3 procent inom högskola och utbildning.

  De vanligaste verksamhetsområdena för kommunikatörer i privat sektor är inom media där 12 procent arbetar, 10 procent arbetar inom IT-telekom. I statlig och kommunal sektor är det vanligt att de arbetar inom förvaltning. En fjärdedel arbetar med marknadsföring eller kommunikation, sex procent arbetar med försäljning och fem procent med programvaruutveckling.
 • Hur viktigt är det att ange ett löneanspråk som nyexad kommunikatör?

  Det är stor skillnad i ingångslön mellan de som angav ett löneanspråk och de som inte gjorde det – hela 3 968 kronor i månaden. Medelingångslönen för de som angav ett löneanspråk var 32 063 kronor, för dem som inte angav ett löneanspråk var den 28 105 kronor. Detta visar på hur viktigt det är att vid anställningstillfället faktiskt ange ett löneanspråk för att påverka sin lön.


  En majoritet av kommunikatörerna i undersökningen angav ett löneanspråk. Av de som inte lämnade ett löneanspråk svarade en tredjedel att de var nöjda med det erbjudande de fick och att de därför inte angav något löneanspråk.


  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Få lönerådgivning från experter

 • Vad är ingångslönen för kommunikatörer?

  Enligt Akavias lönestatistik 2024 är den rekommenderade ingångslönen för dig som är nyexad kommunikatör 34 500 kronor. De rekommenderade ingångslönerna skiljer sig från de faktiska lönerna och ska ses som riktmärken och kan skilja sig åt beroende på bransch men även utifrån geografiskt läge, tidigare erfarenhet och yrkesroll.

  För att du som ny på arbetsmarknaden ska hamna rätt från början uppdaterar vi på Akavia löpande våra rekommenderade ingångslöner.

  Tips! Använd ditt medlemskap:

  Hitta din marknadslön med Akavias lönestatistik

 • Hur viktigt är praktik och extrajobb när jag pluggar kommunikation?

  Fyra av tio kommunikatörer hade praktik inom ramen för sin utbildning, bland de som haft praktik var det sju av tio som svarade att praktiken var viktig för att de skulle få sitt nuvarande arbete. Åtta av tio hade ett extrajobb under utbildningen och hälften av de som jobbade gjorde det på en arbetsplats med relevans för deras nuvarande arbete.

  För att hitta ett jobb efter examen som kommunikatör är arbetslivserfarenhet viktig. Att ha praktik inom ramen för sin utbildning är ett sätt att skaffa sådan erfarenhet, andra kan vara att extrajobb vid sidan av studierna eller att engagera sig i en ideell förening. Alla dessa sätt att engagera sig på arbetsmarknaden och bygga kontaktnät hjälper nyexaminerade kommunikatörer att hitta arbete.

  10 steg till en lyckad praktik

Bra att veta om din karriär som kommunikatör

 • Vad kan jag jobba med som kommunikatör?

  Kommunikatör är ett paraplybegrepp som inbegriper många olika titlar, till exempel webbredaktör, PR-konsult, kommunikationsstrateg, omvärldsbevakare, opinionsbildare och copywriter. Gemensamt är att arbetsuppgifterna ofta handlar om att forma och förmedla företags, myndigheters och organisationers budskap.

  När det gäller utbildningsvägar finns det flera alternativ för den som är intresserad av kommunikationsområdet, både på högskolor och universitet och på yrkeshögskolor. Grundutbildningen för en kandidatexamen är tre år (180 högskolepoäng). Många som jobbar med kommunikation har också en annan utbildning i grunden, till exempel juridik eller samhällsvetenskap.
 • Vilka kompetenser efterfrågas i framtiden för kommunikatörer?

  I rapporten ”Framtidens kommunikatör” framgår det att grundläggande kommunikationshantverk som textproduktion, budskapsförmedling och målgruppsanspassning är en central del i kommunikatörsyrket inom både privat och offentlig verksamhet. Mycket pekar på att framtidens kommunikatörer utöver god kännedom om det kommunikativa hantverket behöver ha förståelse för dels den digitala, dels den mellanmänskliga aspekten.

Fakta om "Efter examen"

Akavias arbetsmarknadsundersökning

Arbetsmarknadsundersökningen "Eter examen" har genomförts av Akavia som bildades år 2020 av Jusek och Civilekonomerna. Akavia har sedan 1960-talet haft som mål att ta reda på hur utbildningen och inträdet på arbetsmarknaden ser ut för nyexaminerade ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen används som grund för opinionsbildning och påverkansarbete i frågor som är viktiga för Akavias medlemmar.

Om årets undersökning

Årets undersökning – en postal och webb-enkätundersökning med uppföljande telefonintervjuer – genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Akavia under perioden mars-maj 2023. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och som har tagit examen under perioden september 2021 - augusti 2022. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Akavias medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar.

Totalpopulationen omfattade 7636 personer, 1880 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 25 procent. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyexaminerade.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Mer för kommunikatörer

"Jag har det bästa av två världar"

Under studietiden fick kommunikatören Hanna Nordenö utmärkelsen ”Årets digitala talang”. I dag delar hon sin tid mellan att bidra till att lösa samhällsutmaningar på Sveriges forskningsinstitut RISE och frilansa inom UX-design och grafisk formgivning.

Fackförbundet för dig som är kommunikatör

Kommunikation är en tuff bransch där ni är många som konkurrerar om jobben. För unga är det vanligt med projekt- och visstidsanställningar. Akavia arbetar för att du som kommunikatör ska få bra arbetsvillkor – och för att en akademisk examen ska förbereda för arbetslivet och löna sig.