Gå till Innehållet

Råd och stöd om din arbetsmiljö

Din arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Få mer kunskap om dina rättigheter och vilka lagar som gäller för dig som anställd.

Allt om din arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljön innefattar allt som påverkar oss i arbetslivet, både psykiskt och fysiskt. Här får du en kortfattad genomgång av regelverk och lagar som gäller.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Få mer kunskap om de fyra stegen i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM): undersök, bedöm, åtgärda och följ upp – för en hälsosam och utvecklande arbetsmiljö.

Skyddsombud

Få mer kunskap om vad ett skyddsombud gör och hur skyddsombudet arbetar för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Kränkande särbehandling

Få en bättre förståelse för vad som kännetecknar kränkande särbehandling och mobbning, vilket ansvar arbetsgivaren har och vad du kan göra om du eller någon i din omgivning blir utsatt.

Arbetsmiljö – definitioner och regler

Mer om arbetsmiljö

Visselblåsning om missförhållanden

Att visselblåsa kan vara skrämmande, men kan vara ett nödvändigt och modigt beslut. Här får du viktig information för att navigera genom den komplexa processen.

man i kostym och glasögon i handen tittar ut genom fönster

Visselblåsarlagen

Visselblåsning innebär att en person slår larm om missförhållanden i en verksamhet. Få fördjupad kunskap om skyddet för visselblåsare – visselblåsarlagen.

Ung kille sitter fokuserad vid ett skrivbord i hemmamiljö medan han skriver på sin laptop

Checklista vid distansarbete

Den här checklistan vänder sig till dig som är arbetstagare. Den kan användas när du frivilligt ingår en överenskommelse med arbetsgivaren om distansarbete.

Nyheter arbetsmiljö

  • Nu börjar visselblåsarlagen gälla även för företag med 50-250 anställda

    Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden kallas ofta visselblåsarlagen. Den syftar till att stärka skyddet ytterligare för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang får del av, inhämtar och rapporterar om missförhållanden. När lagen trädde i kraft 2021 gällde lagen endast för företag med 250 eller fler anställda, men per den 17 december gäller lagen även för arbetsgivare med 50-250 anställda.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan