Gå till Innehållet

Semesterlönegrundande frånvaro

En guide till semesterlönegrundande frånvaro. Hur mycket semester tjänar du in och har du rätt att ta semester när du är sjukskriven eller föräldraledig?

Semester om du är ledig eller har frånvaro från arbetet

Viss frånvaro eller ledighet från arbetet är semesterlönegrundande och ger rätt till semesterlön, det vill säga betald semester. Det gäller bland annat ledighet på grund av sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet eller i samband med barns födsel eller adoption.

Även vid facklig frånvaro, SFI-utbildning, grundläggande soldatutbildning (GSU) eller repetitionsutbildning inom försvaret är ledigheten semesterlönegrundande.

Frånvaron är dock semesterlönegrundande i begränsad omfattning. 

Semester när du är sjuk eller sjukskriven

Tjäna in semester vid sjukdom och/eller sjukskrivning

Du tjänar in betald semester när du är sjukskriven. Däremot är frånvaro på grund av sjukdom semesterlönegrundande i maximalt 180 dagar under ett helt intjänandeår enligt 17 § semesterlagen. Om du är frånvarande oavbrutet under ett helt intjänandeår upphör din rätt att tjäna in semester under sjukskrivningen. 

Vid frånvaro på grund av arbetsskada räknas all sjukfrånvaro under intjänandeåret. För både sjukdom och arbetsskada gäller att frånvaron inte längre är semesterlönegrundande då frånvaron löpt under ett helt intjänadeår, utan längre avbrott än fjorton dagar i en följd. 

Om du återgår till arbetet i över fjorton kalenderdagar i följd har du rätt till ny semesterlönegrundande period. 

Ta ut semester under sjukskrivning

Det är samma regler som gäller för att ta semester när du är sjukskriven som när du jobbar. Du kan inte bli nekad semester på grund av att du är sjuk och din semesteransökan ska behandlas som vanligt. 

Det finns inte några juridiska hinder att få semesterlön från din arbetsgivare samtidigt som du får sjukpenning från Försäkringskassan. Däremot kan du tjänat in färre semesterdagar om du varit sjuk i mer än 180 dagar. 

Semester när du är föräldraledig

Tjänar jag in semester när jag är föräldraledig?

När du är föräldraledig tjänar du in semesterdagar. Föräldraledigheten är semesterlönegrundande för en begränsad period och varierar för vård av barn vid sjukdom, ledighet med graviditetspenning och ledighet i samband med födsel eller adoption. 

När du är föräldraledig är 120 dagar vardera semesterlönegrundande. Om du är ensamstående förälder utökas perioden till 180 dagar. 

Ta ut semester under föräldraledighet

Samma regler gäller för semesterledighet även när du är föräldraledig och du kan ansöker om semesterledighet precis som vanligt. 

Tar du ut semester påverkar det inte din föräldraledighet utan du gör bara ett avbrott i den period som du beviljats föräldraledighet för. Det räknas inte som ytterligare en ledighetsperiod om du efter semestern återgår till din redan beviljade eller pågående föräldraledighet.

Det viktigt att tänka igenom hur du fyller i din föräldraledighetsansökan om du planerar att ta semester någon gång under den perioden så att du inte riskerar att din föräldraledighet delas upp och räknas som två perioder.

Semesterlönegrundande frånvaro i Semesterlagen

Det finns även ytterligare frånvaro som ger rätt till semesterintjänande. Dessa återges i 17 §, 17a § och 17b § semesterlagen.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

11 vanliga frågor om semester

Här finns svar på de vanligaste frågorna om semester. Måste du vara tillgänglig på semestern och vad händer om du blir sjuk eller säger upp dig? Och hur många semesterdagar kan du spara?

Din rätt till semester

Hur många semesterdagar har du rätt till och hur fungerar förskottssemester? Få en komplett guide över din rätt till semester enligt lag och kollektivavtal.